ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Case Report
Congenital epulis: A case report
1 Devrek Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Zonguldak  
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul  
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul  
4 ORL KBB Hospital, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2011; 49: 53-57
DOI: 10.5152/tao.2011.14
Key Words: Epulis, granular cell tumor, newborn.
Abstract

 

Konjenital granüler hücreli tümör (GHT), konjenital gingival GHT, Neumann’ın tümörü gibi birkaç farklı terminoloji ile isimlendirilen konjenital epulis (KE) ilk olarak 1871’de Neumann tarafından tariflenmiştir.1,2 Yenidoğanın bu çok nadir yumuşak doku tümörü genellikle maksilla veya mandibula gingiva mukozasından köken alır.3 Histopatolojik ve etiyolojik olarak tam aydınlatılamamıştır ve genelde kız yenidoğanlarda görülür.1,2 Hamartom olduğu düşünülmektedir2,4 ve 140 yıllık sürede literatürde yaklaşık 200 olgu bildirilmiştir.4 Ağız içi kaynaklı, dışa sarkan kitle olarak görülür ve yenidoğanda beslenme ve/veya solunum problemi oluşturur.1,3-5 Tedavisi kitlenin komplet eksizyonudur.1,2,4,6 Literatürde birkaç spontan regrese olan olgu bildirişmiştir ancak bunlar çok küçük kitlelerdir.1,2,7 Cerrahi sonrası nüks bildirilmemiştir.2,8

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 19.07.2019