Original Investigation

Analysis of GJB2 (Connexin 26) Mutation in Patients with Congenital Non-Syndromic Sensorineural Hearing Loss
 • Emin Kaskalan
 • Ebru Etem Önalan
 • İrfan Kaygusuz
 • Turgut Karlıdağ
 • Erol Keleş
 • Abdulvahap Akyiğit
 • Şinasi Yalçın
Turk Arch Otorhinolaryngol 2014; 52: 1-6 DOI: 10.5152/tao.2014.277

Case Report

Mondini and Michel deformities of the inner ear: a case report
 • Çağlar Çallı
 • Ercan Pınar
 • Semih Öncel
 • A. Kadir İmre
 • Melda Apaydın
Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 37-41 DOI: 10.2399/tao.06.027