Original Investigation

Rare Tumours and Tumour-like Lesions of Pharynx That Cause Dysphagia
 • Hanifi Bayaroğulları
 • Cengiz Çevik
 • Ercan Akbay
 • Yaşar Çokkeser
Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 1-6 DOI: 10.5152/tao.2013.01

Case Report

Laryngeal Paraganglioma Causing Airway Obstruction: A Case Report
 • Harun Üçüncü
 • Bülent Aktan
 • Yavuz Sütbeyaz
 • Fazlı Erdoğan
 • Suat Eren
Turk Arch Otorhinolaryngol 2005; 43: 37-41
Case report: Pilomatrixoma. Benign calcifiying epithelioma of Malherbe
 • Caner Şahin
 • Hande Karadeniz
 • Hasan Esen
 • Utku Aydil
Turk Arch Otorhinolaryngol 2010; 48: 156-158 DOI: 10.2399/tao.07.014
Mucoepidermoid carcinoma of tongue base: a case report
 • M. Volkan Akdoğan
 • Erkan Tarhan
 • Serap Toru
 • Banu Çakır
 • Levent N. Özlüoğlu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2006; 44: 170-176
Nerve sheath tumours localized on head and neck: report of three cases
 • Hakan Cıncık
 • Atila Güngör
 • Hasan Candan
 • Hüseyin Baloğlu
 • Ahmet Çolak
Turk Arch Otorhinolaryngol 2004; 42: 220-224