Original Investigation

Laryngomalacia: Our Clinical Experience
  • Yüksel Olgun
  • Hüseyin Özay
  • Aslı Çakır
  • Taner Kemal Erdağ
Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 150-153 DOI: 10.5152/tao.2016.1852

Case Report

A Rare Presentation of Acquired Laryngomalacia and Tracheomalacia in a Child Associated with Apricot Sulfurization
  • Aysel Vehapoğlu
  • Erkan Çakır
  • Selçuk Uzuner
  • Ömer Faruk Çalım
  • Hakan Yazan
Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 286-288 DOI: 10.5152/tao.2020.5398