ISSN 2667-7466 | E-ISSN 2667-7474
Review
Clinical Applications for Tissue Engineering in Rhinology
1 Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Crete School of Medicine, Crete, Greece  
2 Department of Otorhinolaryngology, University of Shimane School of Medicine, Shimane, Japan  
Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 39-41
DOI: 10.5152/tao.2019.3889
Key Words: Cartilage, in vivo, reconstructive surgery, rhinoplasty
Abstract

 

Tissue engineering implies a number of established techniques in several fields in medicine. A thorough review of current clinical applications for tissue engineering in rhinology is addressed. Current status, as well as, published in vivo studies is presented. Moreover, relevant clinical applications and future perspectives of tissue engineering are demonstrated. There is a lack of high quality clinical studies in the literature regarding the role of tissue engineering in the rhinology field. Further research is needed to translate this concept from bench to bedside.

 

 

Doku mühendisliği, tıpta çeşitli alanlarda bir dizi yerleşik tekniği içerir. Bu çalışmada, rinolojideki doku mühendisliği için mevcut klinik uygulamaların kapsamlı bir incelemesi ele alındı. Mevcut durumun yanı sıra yayımlanan in vivo çalışmalar da sunuldu. Ayrıca, ilgili klinik uygulamalar yanında doku mühendisliğinin gelecekteki yeri konusundan da söz edildi. Literatürde rinoloji alanındaki doku mühendisliğinin rolü ile ilgili yüksek kalitede klinik çalışmaların eksikliği vardır. Bu kavramı laboratuvardan tedaviye dönüştürmek için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.

Cite this article as: Prokopakis E, Doulaptsi M, Karatzanis A, Kawauchi H . Clinical Applications for Tissue Engineering in Rhinology. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 39-41.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society | Latest Update: 03.10.2019