Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Voluminous Laryngeal Schwannoma Treated with Endoscopic Laser Approach

1.

Department of Anatomy, Ibn Zohr University, School of Medicine and Pharmacy, Agadir, Morocco

2.

Department of Otorhinolaryngology, Mohammed VI University Hospital Center, Marrakesh, Morocco

3.

Department of Head and Neck Surgery, Cadi Ayyad University, School of Medicine and Pharmacy, Marrakesh, Morocco

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 52-55
DOI: 10.5152/tao.2020.4547
Read: 98 Downloads: 55 Published: 03 April 2020

Laryngeal schwannomas are rare benign encapsulated neurogenic tumors that represent less than 1.5% of all benign laryngeal tumors. We report a case of voluminous laryngeal schwannoma that was incidentally found during endotracheal intubation for thyroidectomy in a 43-year-old woman with clinical findings, features of radiologic and histopathologic examinations. The tumor was removed by CO2 laser during microlaryngoscopy. In this case report, we present a challenging approach that can be used in diagnosis and treatment of laryngeal schwannomas. Complete removal of the tumor should be considered as the initial approach to minimize morbidity. 

 


 

Larengeal schwannomlar, tüm benign larengeal tümörlerin %1,5’tan azını oluşturan kapsüllü, nörojenik tümörlerdir. Tiroidektomi öncesi endotrakeal entübasyon sırasında tesadüfen büyük bir larengeal schwannom saptanan 43 yaşında kadın hastayı klinik bulgular, radyolojik ve histopatolojik muayene özellikleri ile sunuyoruz. Tümör mikrolarengoskopi sırasında CO2 lazer ile çıkarıldı. Bu olgu sunumunda, larengeal schwannomun tanı ve tedavisinde yeni bir yaklaşım sunulmaktadır. Morbiditenin azaltılması amacıyla, tümörün tamamen çıkarılması ilk seçenek olarak düşünülmelidir.

Cite this article as: El Fakiri MM, Rochdi Y, Abdala FZ, Nouri H, Raji A. Voluminous Laryngeal Schwannoma Treated with Endoscopic Laser Approach. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 52-5.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474