Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report
Tracheal Rupture: A Rare Complication of Endotracheal Intubation

Tracheal Rupture: A Rare Complication of Endotracheal Intubation

1.

Department of Pediatrics, Division of Pediatric Intensive Care, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey

2.

Department of Pediatric Surgery, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 154-156
DOI: 10.5152/tao.2019.4225
Read: 500 Downloads: 114 Published: 19 November 2019

Clinicians can encounter various complications after endotracheal intubation as a result of patient anatomy, difficult intubation, and time and number of interventions performed. A life-threatening complication of intubation is iatrogenic tracheal rupture that leads to pulmonary air leak syndromes. In this case report, we present a 10-month-old patient who presented to the healthcare center with cyanosis and cough after foreign body aspiration and underwent endotracheal intubation for hypoxia. In our report, we aim to draw attention to tracheal rupture, a complication that was identified in bronchoscopy and found to be associated with repeated interventions and stylet use. 

 


 

Klinisyenler, endotrakeal entübasyon sonrası hasta anatomisi, zor entübasyon, uygulanan girişim sayısı ve süresi nedeniyle çeşitli komplikasyonlarla karşılaşabilir. İyatrojenik trakeal rüptür, akciğerde hava kaçağı sendromlarına yol açan, entübasyonun hayatı tehdit eden bir komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda yabancı cisim aspirasyonu sonrasında siyanoz ve öksürük şikâyeti ile sağlık merkezine başvuran ve hipoksi nedeni ile endotrakeal entübasyon uygulanan 10 aylık hastayı sunduk ve tekrarlayan girişim ve stile kullanımına bağlı olarak gelişip bronkoskopide tespit edilen trakeal rüptür komplikasyonuna dikkat çekmeyi amaçladık.

Cite this article as: Mısırlıoğlu M, Yıldızdaş D, Aslan N, Horoz ÖÖ, Özden Ö. Tracheal Rupture: A Rare Complication of Endotracheal Intubation. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 154-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474