Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation
Three-Dimensional Reconstruction of the Semicircular Canals with a Two-Hands Model

Three-Dimensional Reconstruction of the Semicircular Canals with a Two-Hands Model

1.

Department of Otorhinolaryngology, Demiroğlu Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Radiology, Yeditepe University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 176-181
DOI: 10.5152/tao.2019.4412
Read: 255 Downloads: 141 Published: 31 December 2019

Objective: To help understand the anatomy and the diseases of the semicircular canals (SCCs) by defining the three-dimensional reconstruction of the SCCs in a model reconstructed using the two hands (two-hands model) and to determine the three-dimensional configuration of the two hands by measuring the angle between the SCCs and the sagittal plane.

Methods: Patients older than 18 years of age with computed tomography (CT) scans of the temporal bones taken between 2017 and 2018 at the Yeditepe University Hospital were included in the study. CT images were evaluated by a radiologist. The angles between every SCC and the sagittal plane were measured with the MIMICS 12.1 program. Mean angles between the SCCs and the sagittal plane were measured. These angles were demonstrated on the two-hands model of the SCCs by means of a goniometer and photographed.

Results: Thirty patients and 60 temporal bones were included in the study. Mean angles between the superior, the posterior, and the horizontal SCCs and the sagittal plane were found as 37.1±3.3°, 50.4±4.1°, and 89.5±4.7°, respectively.

Conclusion: This is the first study to define the three-dimensional representation of the SCCs with a two-hands model. This may allow for a better understanding and the better teaching of the anatomy and diseases of SCCs.

 


 

Amaç: Yarım daire kanallarının (YDK) iki el modeli ile üç boyutlu rekonstrüksiyonunu tanımlayarak YDK’lerin anatomisini ve hastalıklarını daha iyi anlamak ve YDK’lerin sagital plana göre açılarını ölçerek iki elin üç boyutlu yerleşimini belirlemek.

Yöntemler: 2017-2018 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde temporal kemik bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilmiş 18 yaş üstü hastalar çalışmaya dâhil edildi. Temporal kemik BT görüntüleri bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Her üç YDK’nin sagital plana göre açıları MIMICS 12.1 programı kullanılarak ölçüldü. YDK’lerin sagital plana olan açılarının ölçümlerinin ortalaması alındı ve bu açılar bir gonyometre yardımıyla YDK’lerin el modeli üzerinde gösterilip fotoğrafları çekildi.

Bulgular: Çalışmaya 30 hasta ve 60 temporal kemik dâhil edildi. Superior, posterior ve horizontal YDK’lerin sagital plana göre açıları ortalama olarak sırasıyla 37,1±3,3°, 50,4±4,1° ve 89,5±4,7° olarak bulundu.

Sonuç: YDK’lerin iki el modeli ile üç boyutlu rekonstrüksiyonu ilk defa tanımlandı. Bu model sayesinde YDK’lerin anatomisi ve hastalıkları daha iyi anlaşılabilir ve anlatılabilir.

Cite this article as: Yılmazer R, Topçuoğlu OM.  Three-Dimensional Reconstruction of the Semicircular Canals with a Two-Hands Model. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(4): 176-81.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474