Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Research
The Prevalence of Tonsillar Human Papilloma Virus Infection in İstanbul, Turkey: A Human Cadaver Study

The Prevalence of Tonsillar Human Papilloma Virus Infection in İstanbul, Turkey: A Human Cadaver Study

1.

Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Forensic Medicine, Ministry of Justice, İstanbul, Turkey

3.

Department of Medical Microbiology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

4.

Department of Medical Microbiology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 117-121
DOI: 10.5152/tao.2019.4312
Read: 656 Downloads: 342 Published: 19 November 2019

Objective: To investigate the prevalence of tonsillar human papillomavirus infection in İstanbul, the most populous city of Turkey.

Methods: Tonsil specimens were obtained from 206 cadavers aged 18 to 89 years. Tonsillectomy was performed during routine autopsy for each subject in the 24 hours after death. After dissolution, tissues were processed with the polymerase chain reaction (PCR) method to identify HPV DNA. The data obtained from the DNA sequencer were processed in the database of GenBank®.

Results: One hundred sixty-six (80.6%) male and 40 (19.4%) female cadavers were included in the study. One case demonstrated HPV-16, one had HPV-82, one had HPV-55 and one had HPV-13. All four cases were male. Prevalence of tonsillar HPV was 1.94% and of HPV 16 was 0.48%.

Conclusion: The prevalence of tonsillar HPV infection was found 1.94% and of HPV 16 0.48% in our study. 

 


 

Amaç: Türk popülasyonunda tonsiller human papilloma virüs (HPV) enfeksiyon prevalansını araştırmak.

Yöntemler: 18-89 yaş arasındaki 206 kadavradan tonsil spesmenleri alındı. Tonsillektomi, ölümü takiben 24 saat içinde, rutin otopsi sırasında gerçekleştirildi. Dokular çözündükten sonra, HPV DNA'sını tanımlamak için işlendi. DNA diziliminden elde edilen veriler GenBank® veritabanında işlendi.

Bulgular: Yüz altmış altı (%80.6) erkek ve 40 (%19.4) kadın kadavra çalışmaya dahil edildi. Bir olguda HPV-16, bir olguda HPV-82, bir olguda HPV-55 ve bir olguda HPV-13 saptandı. Bu 4 olgunun tümü erkekti. Tonsiller HPV prevalansı %1.94 ve HPV 16 ise %0.48 bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda erişkin Türk popülasyonunda tonsiller HPV enfeksiyonu prevalansı %1.94, HPV-16 ise %0.48 olarak bulundu.

Cite this article as: Sünter AV, Hamit B, Yiğit Ö, Araz Server E, Ömeroğlu Kara E, Karataş A, et al. The Prevalence of Tonsillar Human Papilloma Virus Infection in İstanbul, Turkey: A Human Cadaver Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 117-21.

Files
ISSN 2667-7466 EISSN 2667-7474