Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Article

Serum Iron Level and Recurrent Upper Airway Infections

1.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Zeytinlibahçe 33079 Mersin

2.

Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Adana

3.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

4.

Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin

Turk Arch Otorhinolaryngol 2003; 41: 209-212
Read: 319 Downloads: 219 Published: 03 September 2019
Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474