Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Perspectives of Young Otolaryngologists on Pediatric ENT and the Future of the Field in Turkey

1.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Samsun Health Practices and Research Center, Samsun, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Hamidiye Etfal Health Practices and Research Center, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 163-168
DOI: 10.5152/tao.2020.5567
Read: 107 Downloads: 38 Published: 13 October 2020

Objective: The purpose of this study was to examine the current status and the future of pediatric otolaryngology in Turkey by evaluating the opinions of young otolaryngologists on pediatric otolaryngology.

Methods: The study included 224 otolaryngology physicians who were senior residents registered with the Turkish Otolaryngology and Head-Neck Surgery Association (TORL-HNS). The physicians were in their last two years of otolaryngology training (154 physicians) or had completed their residency training and were in their first year of otolaryngology practice (70 physicians). They were approached via e-mail and Short Message Service (SMS) in October through December 2019 with a descriptive letter and asked to voluntarily complete an online questionnaire consisting of total 25 questions in five sections.

Results: The online questionnaire was sent to 224 physicians, and 109 (49%) participated in the survey. All 109 participants answered all the questions. Overall, 71 participants (65.1%) were in training for residency and 38 (34.9%) were in their first year of expertise. According to their professional interests, the participants listed rhinology (45 participants, 41.3%), head and neck surgery (27 participants, 24.8%), facial plastic surgery (19 participants, 17%), otology-neurotology (16 participants, 14.7%), and laryngology-phoniatry (2 participants, 1.8%) as their first preference for subspecialty. Pediatric otolaryngology was never a first choice among the participants, although four (3.7%) listed pediatric otolaryngology as their second preference.

Conclusion: The aim of this study was to shed light on the current and future status of pediatric otolaryngology in Turkey. We believe the establishment of exclusive pediatric otolaryngology clinics under the umbrella of general ear, nose and throat (ENT) clinics and the foundation of officially approved fellowship programs would bring this subspecialty field to its deserved and desired level in our country.

 


 

Amaç: Bu çalışmada, genç Kulak Burun Boğaz (KBB) hekimlerinin Çocuk KBB alt dalına bakışları değerlendirilerek, bu alt dalın ülkemizdeki durumunun ve geleceğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ne (TKBB-BBC) kayıtlı, KBB asistanlık eğitimlerinin son iki senesi içine girmiş kıdemli asistanlar (154 hekim) ile asistanlık eğitimini tamamlamış uzmanlığının ilk senesinde (70 hekim) olan toplam 224 KBB hekimine Ekim 2019-Aralık 2019 aylarında, e-posta ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) yoluyla ulaşıldı. Açıklayıcı bir mektupla beraber beş bölüm ve toplamda 25 sorudan oluşan, Çocuk KBB alt dalının geleceği başlıklı web tabanlı bir anket yollandı ve gönüllülük esasına uygun anketin doldurulması istendi.

Bulgular: Web tabanlı anket, toplamda 224 hekime gönderildi ve 109’u (%49) ankete katıldı. Ankete katılan 109 hekim soruların tamamını eksiksiz doldurdu. Katılımcıların 71’inin (%65,1) asistanlık eğitimi devam etmekteydi, geri kalan 38‘i (%34,9) ise uzmanlığının ilk senesindeydi. Katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda ilk sırada tercih ettikleri alt dallar sırasıyla Rinoloji 45 katılımcı (%41,3), Baş Boyun Cerrahisi 27 katılımcı (%24,8), Yüz Plastik Cerrahisi 19 katılımcı (%17), Otoloji-Nörootoloji 16 katılımcı (%14,7) ve Laringoloji-Foniatri iki katılımcı (%1,8) idi. Çocuk KBB ilk sırada tercih edilmezken, dört katılımcı (%3,7) tarafından ikinci sırada tercih edildi.

Sonuç: Ülkemizde Çocuk KBB alt dalının mevcut durumu ve yakın gelecekte nerede olacağı konusuna ışık tutmayı amaçladığımız bu çalışma neticesinde, KBB kliniklerinde kurulacak alt dal ve onaylanmış üst uzmanlık programlarının, Çocuk KBB alt dalını, ülkemizde istenen ve beklenen seviyeye ulaştıracağını düşünmekteyiz.

Cite this article as: Turgut NF, Özdemir D, Mehel DM, Akgül G, Özgür A, Turgut S. Perspectives of Young Otolaryngologists on Pediatric ENT and the Future of the Field in Turkey. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 163-8.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474