Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Papillary Thyroid Carcinoma Spreading into Branchial Cleft Cyst

1.

Department of Otorhinolaryngology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

2.

Department of Pathology, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

3.

Department of General Surgery, Mersin University School of Medicine, Mersin, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 95-98
DOI: 10.5152/tao.2019.4151
Read: 437 Downloads: 166 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common type of thyroid malignancy and it can cause cystic metastasis to the neck region. Branchial cleft cysts (BCCs) are among the most commonly encountered congenital cystic neck masses. PTC metastasis into BCC has been rarely reported in the literature. In this case report we report a patient presenting with a cystic neck mass for which fine needle aspiration biopsy was reported as benign cytology and eventually was diagnosed as PTC metastasis to the BCC. The importance of investigating the thyroglobulin levels in fine needle aspiration materials of cystic neck masses for early diagnosis of possible PTC metastasis is specifically emphasized.

 

 

Papiller tiroid karsinom (PTK) en sık görülen tiroid malignitesi olup boyuna kistik metastaz yapabilir. Brankial yarık kistleri (BYK) ise en sık görülen konjenital kistik boyun kitleleri arasında yer alır. BYK içine PTK metastazı literatürde nadiren raporlanmıştır. Bu olgu sunumunda boyunda kistik kitleyle başvuran, ince iğne aspirasyon biyopsisi benign sitoloji olarak raporlanan, BYK içine PTK metastazı tanısı alan bir hasta sunuldu. Kistik boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi sıvısında tiroglobulin seviyelerinin bakılmasının olası PTK metastazının erken saptanmasındaki önemi özellikle vurgulandı.

 

Cite this article as: Gür H, Bozdoğan Arpacı R, İsmi O, Dağ A, Vayısıoğlu Y, Görür K. Papillary Thyroid Carcinoma Spreading into Branchial Cleft Cyst. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 95-8.

Files
ISSN 2667-7466 EISSN 2667-7474