Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Investigation of the Protective Effect of Nigella Sativa Oil in Cisplatin Induced Oral Mucositis: An Experimental Study

1.

Department of Otorhinolaryngology, Sakarya University School of Medicine Korucuk Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Pathology, Yeditepe University School of Medicine, İstanbul, Turkey

4.

Department of Pharmacognosy, Yeditepe University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 10-15
DOI: 10.5152/tao.2020.4733
Read: 107 Downloads: 70 Published: 03 April 2020

Objective: The aim of this experimental study was to investigate the histopathologic effect of Nigella Sativa oil (NSO) on cisplatin (Cis) induced oral mucositis (OM) in rats.

Methods: Twenty-four rats were divided into four equal groups. The animals in Group 1 and Group 2 were given 5 mg/kg intraperitoneal (ip) Cis systemically on the 1st, 3rd and 5th days of the study. Additionally, 15 ml NSO were given to the rats in Group 2, with gavage feeding on days 1, 3, 5, 7, and 9. The animals in Group 3 were given per oral 15 ml NSO on days 1, 3, 5, 7 and 9. As the control group, Group 4 received a total of 15 ml 0.9% saline solution divided into 5 doses on days 1, 3, 5, 7 and 9 by oral gavage. On the 14th day, animals were euthanized and buccal mucosa from both sides, including submucosal tissues, were excised and taken to histopathological examination.

Results: The mean mucosal thicknesses of the groups were 224.58 µm, 276.1 µm, 323.33 µm, and 331.33 µm, respectively for Groups 1, 2, 3, and 4 (p<0.05). When the degree of mucosal inflammation was examined, the most intense inflammation was detected in Group 1 and the least intense inflammation was in Group 4 (p<0.01). The degree of inflammation in Group 2 and Group 3 were similar to Group 4 (p>0.05).

Conclusion: According to the results of this study, NSO, for which anti-inflammatory and antioxidant properties have been shown in previous studies, may also be effective in preventing Cis-induced OM.

 


 

Amaç: Bu deneysel çalışmanın amacı, Nigella Sativa yağının (NSY) sıçanlarda sisplatin (Cis) tarafından oluşturulan oral mukozit (OM) üzerindeki etkisini histopatolojik olarak incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 24 adet rat dört gruba ayrıldı. Grup 1 ve 2’deki hayvanlara çalışmanın 1, 3 ve 5. günlerinde intraperitoneal olarak 5 mg/kg Cis verildi. Grup 2’deki ratlara Cis’e ek olarak 1, 3, 5, 7 ve 9. günlerde 15 mL NSY gavaj ile oral olarak verildi. Grup 3’teki hayvanlara 1, 3, 5, 7 ve 9. günlerde 15 mL NSY yine oral olarak uygulandı. Grup 4’e 1, 3, 5, 7 ve 9. günlerde 5 doza bölünmüş toplam 15 mL %0,9 salin çözeltisi oral yoldan gavaj ile verildi. On dördüncü günde hayvanlara ötenazi uygulanarak her iki bukkal mukoza submukozal doku içerecek şekilde eksize edildi ve histopatolojik incelemeye alındı.

Bulgular: Ortalama mukoza kalınlıkları gruplar için sırası ile 224.58 µm, 276.1 µm, 323.33 µm ve 331.33 µm bulundu (p<0,05). Mukoza inflamasyon dereceleri değerlendirildiğinde en yoğun inflamasyon sadece Cis verilmiş olan grup 1’de, en az yoğun inflamasyon ise kontrol grubu olan grup 4’te tespit edildi (p<0,01). Grup 2’deki inflamasyon dereceleri Grup 3 ve Grup 4 ile benzer özellikler göstermekteydi (p>0,05).

Sonuç: Bu çalışmada, antioksidan ve antiinflamatuar etkileri daha önceki çalışmalarda gösterilmiş olan NSY’nin Cis’e bağlı gelişen OM’yi önlemede de etkili olabileceği gösterildi.

Cite this article as: Eğilmez OK, Kökten N, Kalcıoğlu MT, Doğan Ekici AI, Şerifler S, Yeşilada E.  Investigation of the Protective Effect of Nigella Sativa Oil in Cisplatin Induced Oral Mucositis: An Experimental Study. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 10-5.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474