Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Huge Dentigerous Cyst in the Maxillary Sinus: A Rare Case in Childhood

1.

Department of Otorhinolarynogology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 54-56
DOI: 10.5152/tao.2019.1920
Read: 1 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Dentigerous cyst (DC) is the second most common type of odontogenic cyst. It is thought to have a developmental origin, arising from an anomaly in the reduced dental epithelium. Rarely seen in early childhood, DC is mostly prevalent among people aged between 20 and 40. The most common location of DC is the mandibular third molar, more rarely occurring in the maxillary sinus. Enucleation is the standard treatment. Herein, we report an 11-year-old boy with DC that developed into the maxillary sinus, measuring 5×2.5×1.7 cm. We also present an evaluation of the diagnosis and  treatment of this type of DC.

 

 

Dentijeröz kist (DK), ikinci en sık odontojenik kist tipidir. Dental epitel artıklarından kaynaklanan gelişimsel bir anomali olduğu düşünülmektedir. Erken çocukluk çağında nadirken, DK sıklıkla 20-40 yaş aralığında görülür. En sık görüldüğü lokalizasyon üçüncü mandibuler diştir; çok daha nadir olarak maksiller sinüste rastlanabilir. Standart tedavisi enükleasyondur. Bu yazıda, maksiller sinüste gelişen, 5x2.5x1.7 cm boyutlarında dentijeröz kisti olan 11 yaşında bir erkek çocuk sunuldu. Aynı zamanda bu tip DK’lerin tanı ve tedavisi gözden geçirildi.

 

Cite this article as: Önay Ö, Süslü AE, Yılmaz T. Huge Dentigerous Cysts in the Maxillary Sinus: A Rare Case in Childhood. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 54-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474