Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Examination and Comparison of Electrically Evoked Compound Action Potentials and Electrically Evoked Auditory Brainstem Response Results of Children with Cochlear Implantation without Inner Ear Anomaly

1.

Department of Audiology, Dokuz Eylül University School of Health Sciences, İzmir, Turkey

2.

Department of Audiology, İstanbul Medeniyet University School of Health Sciences İstanbul, Turkey

3.

Department of Audiology, Medipol University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 81-85
DOI: 10.5152/tao.2019.4130
Read: 44 Downloads: 10 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Objective: To investigate the relationship between electrically evoked compound action potentials (ECAP) and electrically evoked auditory brainstem responses (EABR) in children with cochlear implants (CI) without inner ear anomalies.

 

Methods: Sixteen children between the ages of two and six years who were CI users participated in the study. ECAP thresholds were recorded from one electrode in the basal, medial, and apical regions of the cochlear implant. EABRs  were recorded from electrodes whose ECAP thresholds were determined. The latency-intensity functions, amplitude and morphological analyzes of the eIII and eV waves at 200 and 180 current unit (CU) excitation levels were performed. The data obtained were analyzed statistically.

 

Results: ECAP thresholds were found to be 171.5±11.38, 169.69±20.32 and 160.81±20.03 CU at the basal, medial and apical electrodes, respectively. EABR thresholds were also found to be 169.69±12.17, 165.62±16.41 and 160±15.49 CU in basal, medial and apical electrodes, respectively. There was a strong positive correlation between ECAP and EABR thresholds in apical, medial and basal electrodes (p<0.05). EABR threshold levels were not significantly different between basal, medial and apical region electrodes (p>0.05), and ECAP threshold values were significantly different between apical and basal region electrodes (p=0.002). When the significance values of EABR eV wave latencies were analyzed in terms of electrode region, the difference between basal and apical regions was found to be significant (p=0.03).

 

Conclusion: Consistency was found between ECAP and EABR recordings. However, it was concluded that one could not be preferred over the other because the data quality of the two tests was different. In future studies, ECAP and EABR recordings may be recommended by selecting more electrodes for stimulation.

 

 

 

Amaç: İç kulak anomalisi bulunmayan koklear implantlı (Kİ) çocuklarda elektriksel uyarılmış bileşik aksiyon potansiyelleri (ECAP) ile elektriksel uyarılmış işitsel beyin sapı yanıtlarının (EABR) ilişkisini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya Kİ kullanıcısı 2 ile 6 yaş arasındaki 16 çocuk katıldı. Koklear implantın bir bazal, bir medial, bir de apikal bölgeden olmak üzere üç elektrotundan ECAP eşikleri kaydedildi. ECAP eşikleri belirlenen elektrotlardan EABR eşikleri saptandı.  200 ve 180 Akım Birimi (CU) uyarım seviyelerinde eIII ve eV dalgalarının şiddet-latans fonksiyonları, amplitüd ve morfolojik incelemeleri gerçekleştirildi. Elde edilen veri istatistiksel olarak analiz edildi.

 

Bulgular: ECAP eşiklerinin bazal, medial ve apikal elektrotlarda sırasıyla 171.5±11.38, 169.69±20.32 ve 160.81±20.03 CU olduğu saptandı. EABR eşiklerinin ise yine bazal, medial ve apikal elektrotlarda sırasıyla 169.69±12.17, 165.62±16.41ve 160±15.49 CU olduğu görüldü. ECAP ile EABR eşikleri arasında apikal, medial ve bazal elektrotlarda güçlü, pozitif yönde, anlamlı korelasyon elde edildi (p<0.05). EABR eşik düzeylerinin bazal, medial ve apikal bölge elektrotlarında anlamlı fark göstermediği (p>0.05), ECAP eşik değerlerinin apikal ve bazal bölge elektrotları arasında anlamlı derecede (p=0.002) farklı olduğu belirlendi. EABR eV dalga latanslarının elektrot bölgesi açısından anlamlılık değerleri analiz edildiğinde bazal ile apikal bölge arasındaki farkın anlamlı (p=0.03) olduğu belirlendi.

 

Sonuç: ECAP ve EABR kayıtları arasında tutarlılık olduğu belirlendi. Ancak her iki testin sunduğu veri niteliği farklı olduğundan birinin diğerinin yerine tercih edilemeyeceği sonucuna varıldı. Daha sonra yapılacak çalışmalarda uyarım için daha fazla elektrot seçilerek ECAP ve EABR kayıtlarının yapılması önerilebilir.

 

Cite this article as: Bayrak S, Mutlu B, Kırkım G, Şerbetçioğlu B. Examination and Comparison of Electrically Evoked Compound Action Potentials and Electrically Evoked Auditory Brainstem Response Results of Children with Cochlear Implantation without Inner Ear Anomaly. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 81-5.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474