Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Ewing Sarcoma of Larynx: A Rare Case in a 5-Year-Old Boy

1.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Aga Khan University Hospital Karachi, Karachi, Pakistan

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 65-68
DOI: 10.5152/tao.2020.4839
Read: 141 Downloads: 62 Published: 25 March 2020

Ewing Sarcoma of the head and neck region is an extremely rare entity. Treatment usually involves surgery, chemotherapy and radiotherapy in varying sequences. We present the third case to date of Ewing sarcoma of the larynx in a paediatric population. A 5-year-old boy presented to emergency room with acute respiratory distress. Computerized tomography scan showed a mass in the supraglottis; he was intubated using videolaryngoscope and tracheostomy was avoided, mass was removed by cold dissection. Final histopathologic examination revealed Ewing sarcoma. Further workup showed no systemic metastasis. Patient was advised adjuvant therapy which the family refused. Currently he is doing fine on 2 years of follow-up.

 


 

Ewing sarkomları baş boyun bölgesinde çok ender görülürler. Tedavisi genel olarak farklı sıralamayla uygulanabilen cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir. Bu çalışmada, pediatrik popülasyonda bugüne kadar görülen üçüncü Ewing sarkom olgusu sunulmaktadır. Beş yaşındaki erkek hasta, acil servise akut solunum yetersizliği ile getirildi. Bilgisayarlı tomografi ile supraglottik alanda kitle saptandı. Videolaringoskop ile entübe edilen hastada trakeotomiden kaçınılarak, kitle soğuk diseksiyon tekniği ile çıkarıldı. Histopatolojik inceleme Ewing sarkomu olarak sonuçlandı. İleri incelemelerde sistematik metaztaza rastlanmadı. Hastaya ek tedavi önerildi, ancak ailesi kabul etmedi. Şu an için, iki yıllık izlemin sonunda hastada sorun saptanmadı.

Cite this article as: Pasha HA, Ghaloo SK, Wasif M, Siddiqui MI, Din NU. Ewing Sarcoma of Larynx: A Rare Case in a 5-Year-Old Boy. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(1): 65-8.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474