Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Review

COVID-19: Implications, Reactions and Future Directions

1.

Department of Surgical Oncology, Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Center, Lahore, Pakistan

2.

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Aga Khan University Hospital, Karachi, Pakistan

3.

Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Jinnah Medical College Hospital, Karachi, Pakistan

4.

Clinic of Head and Neck Surgery, Cancer Foundation Hospital, Karachi, Pakistan

5.

Clinic of Medicine, Abbasi Shaheed Hospital, Karachi, Pakistan

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 122-126
DOI: 10.5152/tao.2020.5452
Read: 97 Downloads: 32 Published: 10 July 2020

Humanity has faced several foes over the centuries, a formidable one amongst them is the current pandemic of COVID-19. The symptoms of COVID-19 are more or less related to the nose and throat. Therefore, patients more often present to Ear Nose Throat (ENT) clinics with symptoms including cough, sore throat, fever and shortness of breath. In the management of head and neck pathologies, as the airway is a direct source of infection, the impact of COVID-19 holds special significance. This review has attempted to explain the various aspects of the disease itself, its diagnosis, the use of personal protective equipment (PPE) to provide an overview of the evolving recommendations in head and neck patients, the future outlook and the limitations faced in developing countries specifically for ENT patients.

 


 

İnsanlık, yüzyıllar içinde birçok düşmanla mücadele etmiştir. Bu düşmanların en zorlularından biri de şu anda yaşadığımız COVID-19 pandemisidir. COVID-19'un belirtileri az ya da çok burun ve boğaz bölgesiyle ilişkilidir. Bu nedenle hastalar, öksürük, boğaz ağrısı, ateş ve nefes darlığı gibi semptomlarla çoğunlukla Kulak Burun Boğaz (KBB) kliniklerine başvurmaktadırlar. Havayolu, baş boyun patolojilerinin yönetiminde doğrudan bir enfeksiyon kaynağı olduğu için, COVID-19’un özel önemi vardır. Bu derlemede, hastalığı, hastalığın tanılanmasını, kişisel koruyucu ekipman kullanımını çeşitli yönleriyle ele alarak, baş boyun hastaları için gelişen önerilere, gelişmekte olan ülkelerde hastalığın özellikle KBB hastaları açısından görünümüne ve bu ülkelerde yaşanan kısıtlılıklara genel bir bakış sunulması amaçlanmıştır.

 

Cite this article as: Dhanani R, Wasif M, Pasha HA, Hussain M, Ghaloo SK, Vardag, AB, et al. COVID-19: Implications, Reactions and Future Directions. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(2): 122-6.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474