Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Review

Clinical Applications for Tissue Engineering in Rhinology

1.

Department of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery, University of Crete School of Medicine, Crete, Greece

2.

Department of Otorhinolaryngology, University of Shimane School of Medicine, Shimane, Japan

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 39-41
DOI: 10.5152/tao.2019.3889
Read: 1 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Tissue engineering implies a number of established techniques in several fields in medicine. A thorough review of current clinical applications for tissue engineering in rhinology is addressed. Current status, as well as, published in vivo studies is presented. Moreover, relevant clinical applications and future perspectives of tissue engineering are demonstrated. There is a lack of high quality clinical studies in the literature regarding the role of tissue engineering in the rhinology field. Further research is needed to translate this concept from bench to bedside.

 

 

Doku mühendisliği, tıpta çeşitli alanlarda bir dizi yerleşik tekniği içerir. Bu çalışmada, rinolojideki doku mühendisliği için mevcut klinik uygulamaların kapsamlı bir incelemesi ele alındı. Mevcut durumun yanı sıra yayımlanan in vivo çalışmalar da sunuldu. Ayrıca, ilgili klinik uygulamalar yanında doku mühendisliğinin gelecekteki yeri konusundan da söz edildi. Literatürde rinoloji alanındaki doku mühendisliğinin rolü ile ilgili yüksek kalitede klinik çalışmaların eksikliği vardır. Bu kavramı laboratuvardan tedaviye dönüştürmek için daha fazla araştırmaya gereksinim vardır.

Cite this article as: Prokopakis E, Doulaptsi M, Karatzanis A, Kawauchi H . Clinical Applications for Tissue Engineering in Rhinology. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 39-41.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474