Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Investigation

Caudal Septal Division and Batten Graft Application: A Technique to Correct Caudal Septal Deviations

1.

Department of Otorhinolaryngology, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 181-185
DOI: 10.5152/tao.2020.5335
Read: 110 Downloads: 37 Published: 13 October 2020

Objective: The aim of the study was to evaluate the surgical outcomes in patients who underwent in one session caudal septal division, strip excision and unilateral bony batten graft procedures, a method described for the correction of caudal septal deviations.

Methods: In this retrospective study, 27 patients with C-shaped caudal septal deviation who underwent endonasal septoplasty using caudal septal division, strip excision and unilateral bony batten grafting in our hospital in the period from August 2014 through October 2018 were reviewed. Patients were included in the study if their pre-operative and post-operative questionnaires and post-operative follow-up data (average follow-up period was 13.9 months) were available in full.

Results: The average age of the 27 patients (6 women and 21 men) was 29.6±12.4 years. Postoperative observations revealed that a straight septum was achieved in 23 patients (85.1%). Average pre- and post-operative Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scores were 85.1±20.4 and 22.4±4.2, respectively (p<0.0001). Septal hematoma developed in one patient in the postoperative period.

Conclusion: The surgical outcomes of patients in whom we used caudal septal division, strip excision and unilateral bony batten graft to correct caudal septal deviations demonstrated the potential of this technique as an alternative to be used by surgeons.

 


 

Amaç: Bu çalışmanın amacı kaudal septum deviasyonlarını düzeltmede tanımlanan bir teknik olan kaudal septum bölünmesi, strip eksizyon ve unilateral kemik greft uygulaması yaptığımız hastalarda cerrahi sonuçları değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu geriye dönük çalışmada Ağustos 2014 ile Ekim 2018 tarihleri arasında, endonazal septoplasti uygulanan hastalardan, C şeklinde kaudal septum deviasyonu olan ve kaudal septum bölünmesi, strip eksizyon ve unilateral kemik greft uygulaması yaptığımız 27 hasta değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif dönemlerde anket sonuçları ve postoperatif izlemde (ortalama  13,9 ay) verileri eksiksiz olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların operasyondan önceki ve sonraki NOSE skorları, burun tıkanıklığı semptomları, kaudal septumun operasyondan önceki döneme göre durumu analiz edildi. Bunun yanında postoperatif dönemde gelişen komplikasyonlar değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 27 hastanın (6 kadın, 21 erkek) yaş ortalaması 29,6±12,4 olarak bulundu. Postoperatif bulgular 23 hastada (%85,1) düz bir septum elde edildiğini gösterdi. Preoperatif ortalama Burun Tıkanıklık Semptom Değerlendirme (BTSD) skoru 85,1±20,4 olarak bulunurken postoperatif BTSD skoru 22,4±4,2 olarak bulundu (p<0,0001). Bir hastada postoperatif dönemde septal hematom gelişti.

Sonuç: Kaudal septum deviasyonlarını düzeltmede, kaudal septum bölünmesi, strip eksizyon ve unilateral kemik greft uygulaması tekniğini uyguladığımız hastalarda elde edilen cerrahi sonuçlar bu tekniğin alternatif bir yöntem olabileceğini göstermektedir.

Cite this article as: Aksakal C. Caudal Septal Division and Batten Graft Application: A Technique to Correct Caudal Septal Deviations. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 181-5.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474