Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

Bilateral Laryngocele Causing Epiglottic Deformity and Upper Airway Obstruction

1.

Department of Otorhinolaryngology, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, Develi HMK State Hospital, Kayseri, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 99-101
DOI: 10.5152/tao.2019.3949
Read: 393 Downloads: 129 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Laryngocele is the cystic dilatation of laryngeal ventricle. Most cases are asymptomatic and incidentally diagnosed in radiologic examinations. Although the etiology is unclear, obstruction, laryngeal pressure, congenital defects are possible risk factors. Computed tomography is the best method for diagnosis. Endoscopic, external or combined approaches have been described in the surgical treatment. Laryngocele should be kept in mind in patients with acute upper airway obstruction. Such patients may require tracheostomy. Some patients with laryngocele can also have laryngeal cancer, in which case direct laryngoscopy must be performed. This report presents a case with respiratory distress associated with bilateral laryngocele, and his management in the light of the literature.

 

Laringosel, laringeal ventrikülün kistik dilatasyonudur. Çoğu olgu asemptomatiktir ve tanı rastlantısal olarak konur. Etiyolojisi net olmamasına rağmen obstrüksiyon, laringeal basınç artışı ve konjenital defektler olası etiyolojik faktörlerdir. Bilgisayarlı tomografi tanı için en iyi yöntemdir. Tedavide endoskopik, eksternal ve kombine yaklaşımlar tanımlanmıştır. Akut üst solunum yolu obstrüksiyonunda laringosel de akılda tutulmalıdır. Böyle bir hastada trakeotomi gerekebilir. Bazı laringosel hastalarında larinks kanseri de eşzamanlı görülebilir ve bu hastalara direkt laringoskopi yapılmalıdır. Bu yazıda, bilateral laringosel nedeniyle akut üst solunum yolu obstrüksiyonu ile başvuran bir hasta ve onun tedavisinin literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.

 

 

Cite this article as: Kara İ, Kökoğlu K, Çağlı S, Yüce İ. Bilateral Laryngocele Causing Epiglottic Deformity and Upper Airway Obstruction. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(2): 99-101.

Files
ISSN 2667-7466 EISSN 2667-7474