Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Original Article

A Retrospective Study of Cochlear Re-Implantations - Experience from a Large Centre in India

1.

Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Command Hospital, Kolkatta, India

2.

Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Army Hospital, Delhi, India

3.

Department of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery, Madras ENT Research Foundation, Chennai, India

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 14-18
DOI: 10.5152/tao.2019.3976
Read: 1 Published: 03 September 2019

Abstract

 

Objective: Cochlear re-implantation (CRI) is becoming increasingly common throughout the world. However, studies regarding CRI incidence and etiology are lacking from developing countries like ours. The aim of this study was to present the Indian experience with CRI based on our experience. Objectives were to determine the incidence and the indications of CRI and the cumulative survival rate (CSR) of cochlear implantation (CI).

 

Methods: Our study was a retrospective one, conducted at a tertiary care centre in southern India. 1,500 consecutive cochlear implanted ears from 1997 to 2016 were studied. All patients who underwent CRI during this period were included in the study.

 

Results: There were a total of 53 ears (31 male and 22 female ears) who underwent CRI.  This gives an incidence of 3.53%. The most common indication of CRI was device failure in 39 ears contributing to 73.6% of the total CRI. The overall CSR of CI in pediatric population was 96.5% over a 20-year period.

 

Conclusion: The CRI incidence and etiology at our centre appears to reflect the findings of the literature. Cochlear implant centres across the world should report the CSR of devices used at their respective centres so that it can be made an important criterion in choice of implant.

 

 

Giriş: Koklear reimplantasyon (KRİ) dünya genelinde giderek artarken, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde KRİ’nin insidansı ve etiyolojisi üzerine çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kendi deneyimlerimizden yola çıkarak Hindistan’daki KRİ deneyimini sunmaktır. Çalışmanın hedefleri, KRİ uygulamalarının insidansını ve endikasyonlarını belirlemek ve koklear implantasyonların (Kİ) kümülatif kullanım ömrünü (KKÖ) saptamaktır.

 

Yöntemler: Çalışma, güney Hindistan’da bulunan bir üçüncü basamak sağlık merkezinde retrospektif olarak yürütüldü. Bu kapsamda 1997-2016 arasında ardışık olarak koklear implant uygulanan 1500 kulak incelendi, bu dönemde KRİ cerrahisi uygulanan tüm olgular değerlendirildi.

 

Bulgular: İncelenen tüm kulaklar içinde 31 erkek ve 22 kadın hastanın 53 kulağına KRİ uygulandığı görüldü.  Bu, %3.53 oranında bir insidansa karşılık gelmektedir. En yaygın KRİ endikasyonu, 39 kulakta görülen cihaz arızası idi (tüm KRİ’lerin %73.6’sı). Yirmi yıllık zaman diliminde incelenen toplam pediatrik Kİ popülasyonunda KKÖ %96.5 oranında bulunmuştur.

 

Sonuç: Merkezimizde KRİ için görülen insidans ve etiyoloji, literatürde bildirilen sonuçlarla uyumludur. İmplant seçiminde önemli bir kriter haline getirilebilmesi için, tüm dünyada koklear implant merkezlerinin kullandıkları cihazların KKÖ’sünü bildirmeleri gerektiğine inanıyoruz.

 

Cite this article as: Kumari A, Goyal S, Arumugam SV, Vasumathi V, Chauhan N, Kameswaran M. A Retrospective Study of Cochlear Re-Implantations – Experience from a Large Centre in India. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(1): 14-8.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474