Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report
A Rare Manifestation of Cervical Yolk Sac Tumor in an Unfortunate Infant

A Rare Manifestation of Cervical Yolk Sac Tumor in an Unfortunate Infant

1.

Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, University Sains Malaysia School of Medicine, Kota Bharu, Malaysia

Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57: 157-160
DOI: 10.5152/tao.2019.3900
Read: 409 Downloads: 126 Published: 19 November 2019

Paediatric germ cell tumor is composed of various neoplasms which exhibit capricious clinical presentation and histological features depending on the age and the area of presentation. Yolk sac tumor is an extremely rare malignant tumor of embryonic origin which usually arises from the gonads. Its manifestation in the head and neck region is extremely rare. Here, we report a rare case of the malignant transformation of mature teratoma into yolk sac tumor of the neck in an infant. Diagnosis was confirmed following histopathological examination of the neck mass along with marked increase of the serum alpha-fetoprotein. The child unfortunately succumbed prior to chemotherapy. We highlight the challenge we faced in diagnosing and managing this rare entity. We would also like to recommend serial monitoring of serum alpha-fetoprotein in all patients with mature teratoma to detect malignant transformation early.

 


 

Pediatrik germ hücreli tümörler, yaşa ve anatomik bölgeye göre farklılık gösteren klinik tablolarla ve histolojik özelliklerle ortaya çıkan çeşitli neoplazmalardan oluşmaktadır. Yolk kese tümörü, son derece ender görülen, embriyonik kökenli malign bir tümördür. Genellikle erbezlerinden kaynaklanır; baş boyun bölgesinde görülmesi son derece nadirdir. Bu çalışmada, bir bebeğin boyun bölgesindeki matür teratomun yolk kese tümörüne dönüştüğü ender bir durumu sunuyoruz. Boyundaki kitlenin histopatolojik incelemesinin yanı sıra olgumuzda görülen serum alfa-fetoprotein seviyesindeki artış da bu tanıyı doğruladı. Bebek, kemoterapiye başlanamadan maalesef kaybedildi. Burada, bu ender olgunun tanılanmasında ve yönetiminde karşılaştığımız zorlukları vurgulamak istiyoruz. Ayrıca, olası bir malign dönüşümün erken saptanması için matür teratom görülen tüm hastalarda serum alfa-fetoprotein seviyesinin düzenli olarak izlenmesini öneriyoruz.

Cite this article as: Saniasiaya J, Ab Hamid SS, Mohamad H, Wan Abdul Wahab WNN, Zawawi N. A Rare Manifestation of Cervical Yolk Sac Tumor in an Unfortunate Infant. Turk Arch Otorhinolaryngol 2019; 57(3): 157-60.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474