Turkish Archives of Otorhinolaryngology
Case Report

A Case with Thyroid Cartilage Fracture after Sneezing

1.

Department of Otorhinolaryngology, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey

2.

Department of Otorhinolaryngology, University of Health Science, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58: 197-199
DOI: 10.5152/tao.2020.5306
Read: 85 Downloads: 48 Published: 13 October 2020

Non-traumatic laryngeal injuries are unusual occasions. In the medical literature we found only six reports of cases that had laryngeal injury after sneezing. We report a case of a 34-year-old man diagnosed with thyroid cartilage fracture after a strong sneeze. In physical examination, edema and hematoma were seen in the right vocal cord and the right band. Computed tomography scan revealed an anterior thyroid cartilage fracture without separation. Antibiotics and steroids were administered. This is a very rare entity and the seventh case reported in the literature. Ear Nose Throat specialist should be aware of this situation.

 


 

Travmatik olmayan laringeal yaralanmalar ender karşılaşılan durumlardır. Literatürde, hapşırma sonrası laringeal yaralanma görülen yalnızca altı olgu bildirilmiştir. Çalışmamızda, şiddetli hapşırma sonrasında tiroid kıkırdak kırığı tanısı konulan 34 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Fizik muayenede hastanın sağ vokal kord ile sağ bant ventrikülde ödem ve hematom görüldü. Bilgisayarlı tomografi, tiroid kıkırdağın anteriorunda ayrılmamış bir kırık gösterdi. Hastaya antibiyotik ve steroid tedavisi verildi. Hastamızda görülen bu çok ender durum, literatürde bildirilen yedinci olgudur. KBB uzmanları böyle bir durumu akılda bulundurmalıdırlar.

Cite this article as: Ateş MS, Turhal G, Aysel A, Durusoy D, Öztürk K. A Case with Thyroid Cartilage Fracture after Sneezing. Turk Arch Otorhinolaryngol 2020; 58(3): 197-9.

Files
ISSN2667-7466 EISSN 2667-7474