Volume 46, Issue 4

December 2008
(1) Editorial, (2) Research Article, (4) Case Report, (1) Erratum

Editorial

Editorial
 • İrfan Devranoğlu
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 296-296

Research Article

Oncologic results of our frontolateral laryngectomy operations
 • Seyhan Alkan
 • Esra Sözen
 • Serdar Baylançiçek
 • İlknur Özkaya
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 297-301 DOI: 10.2399/tao.08.001
Myringoplasty in children: anatomic and functional results
 • Cem Özbek
 • Fatma Özlem Yazkan
 • Elvan Evrim Ünsal
 • Battal Tahsin Somuk
 • Cafer Özdem
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 302-308 DOI: 10.2399/tao.08.017

Case Report

Fistula of the third branchial arch
 • Çağlar Çallı
 • Ercan Pınar
 • İ. Semih Öncel
 • Tülin Coşgül
 • Sanem Yılmaz
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 311-314 DOI: 10.2399/tao.06.011
Vascular leiomyoma of the nasal cavity and the paranasal sinuses
 • Abdullah Tafl
 • Recep Yağız
 • Muhsin Koten
 • Ahmet R. Karasalihoğlu
 • Fulya Öz Puyan
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 315-319 DOI: 10.2399/tao.05.003
Kikuchi-Fujimoto disease
 • Şenol Baş
 • Güven Yıldırım
 • Öner Doğan
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 320-324 DOI: 10.2399/tao.07.027
Salivary duct carcinoma
 • Serdar Ceylan
 • Zeki Yücel
 • Fatih Bora
 • Gülben Erdem Huq
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 325-328 DOI: 10.2399/tao.07.011

Erratum

Düzeltme: Fasial kontakt ağrı sendromlu hastalarda postoperatif ağrı sonuçları
 • Arzu Tüzüner
 • Hatice Emir
 • Zeynep Kızılkaya
 • Erdal Samim
Turk Arch Otorhinolaryngol 2008; 46: 329-329 DOI: 10.2399/tao.08.ss071x