Case Report

Wegener’s granulomatosis presenting with bilateral chronic otitis media and facial paralysis

10.2399/tao.09.015

  • Melih Güven Güvenç
  • Deniz Tuna Edizer
  • Naz›m Korkut

Received Date: 31.07.2009 Accepted Date: 21.10.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(1):42-46

Wegener’s granulomatosis (WG) is characterized by granulomatous vasculitis of the upper and lower airways and kidneys. Otorhinolaryngologic manifestations of this autoimmune disease are common and might be the first presentation of WG. Although otologic involvement is encountered in approximately 40% of cases, it is rare as the first presentation of the disease. In this article, we report a case of WG presenting with bilateral chronic otitis media and facial paralysis. Since an early diagnosis is critical, WG should take part in differential diagnosis when unusual otological problems with treatment difficulties are encountered in young or middle-aged patients.

ÖZET

Wegener granülomatozu (WG) üst ve alt havayolları ile böbreklerin granülomatöz vasküliti ile karakterize bir hastalıktır. Bu otoimmün hastalığın otorinolarengolojik tutulumu sıktır ve WG'nin ilk ortaya çıkışı kulak burun boğaz semptomları ile olabilir. Otolojik tutulum olguların %40'ında görülebilse de, hastalık fark edildiğinde otolojik semptomların bulunması nadirdir. Bu yazıda 41 yaşında bir bayan hastada, bilateral kronik otitis media ve fasiyal paralizi ile kendini gösteren bir WG olgusu sunulmuştur. Erken tanı önemli olduğundan, genç ya da orta yaşlı hastalarda açıklanamayan ve tedavi güçlüğü yaşanan otolojik sorunlar ortaya çıktığında WG ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Keywords: Wegener’s granulomatosis, facial paralysis, chronic otitis media