Case Report

Unilateral Pedunculated Lymphangiectatic Fibrolipomatous Polyp of the Palatine Tonsil: A Rare Case

10.5152/tao.2017.2323

  • Nesibe Gül Yüksel Aslıer
  • Mustafa Aslıer

Received Date: 24.01.2016 Accepted Date: 13.02.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(2):91-94

Lymphangiomatous polyps are rare benign hamartomatous tumors of the palatine tonsils that can cause significant distress to the patients such as sore throat, foreign body sensation, a lumpy feeling in the throat region, dysphagia, and eventual suffocation. In this paper, the case of a 17-year-old male who came to the outpatient clinic with a complaint of difficulty in swallowing, eventual vomiting, and occasions of hematemesis is presented. On physical examination, the patient had a smooth- surface, polypoid, pedunculated tumoral lesion originating from the middle pole of the left palatine tonsil and protruding into the oropharyngeal isthmus. The patient underwent left tonsillectomy. Histopathological examination of the surgical specimen showed typical features of a lymphangiectatic fibrolipomatous polyp. The case reported herein with the brief literature review points out the clinical and the benign, non-neoplastic characteristics of the lymphangiectatic fibrolipomatous polyp, which can be cured by surgical excision along with tonsillectomy.

ÖZET

Lenfanjiyomatöz polipler, hastalarda boğaz ağrısı, yabancı cisim hissi, boğaz bölgesinde topaklanma hissi, disfaji ve boğulma gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilen, palatin tonsillerin nadir benign hamartomatöz tümörleridir. Bu yazıda; yutma, kusma ve hematemez yakınmaları nedeniyle polikliniğe başvuran 17 yaşındaki genç bir erkek olgu sunulmaktadır. Fizik muayenede, hastanın sol palatin tonsil orta kutbundan kaynaklanan ve orofaringeal açıklığa sarkan, pürüzsüz yüzeyli, pediküllü polipoid tümöral lezyon mevcuttu. Hastaya sol tonsillektomi yapıldı. Cerrahi örneğin histopatolojik incelemesi, lenfanjektatik fibrolipomatöz polibin tipik özelliklerini gösterdi. Burada kısa bir literatür taramasıyla sunulan olgu ile, tonsillektomi ile cerrahi eksizyonu sağlanabilen lenfanjektatik fibrolipomatöz polibin klinik ve selim, non-neoplastik özelliklerine dikkat çekilmiştir.

TR PDF

Keywords: Dysphagia, hamartoma, palatine tonsil, polyp, tonsillectomy