Research Article

Ultrastructural Examination of the Middle Ear Mucosa in Chronic Otitis Media

  • Kerim Nasiri
  • Ender İnci
  • Sancak Yüksel
  • Mehmet Ada
  • Nazım Korkut
  • Asım Kaytaz
  • İrfan Devranoğlu
  • Melek Öztürk
  • Güngör Şatıroğlu

Received Date: Accepted Date: 27.07.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(4):274-279

This study was done by examining the biopsy materials in the Histology-Embryology Department under light and electron microscopy, that were taken from a total of 27 patients, 19 females and 8 males with an age range of 10 to 61 years, who were operated because of chronic otitis media in University of Istanbul Cerrahpafla Medical Faculty Otolaryngology Department. Besides common findings like cholesteatoma and metaplasia observed in majority of the cases, various specific histopathologic structural changes like development of abnormal cilia, intracellular canals and presence of neoplastic areas were also recorded.

ÖZET

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı'nda kronik otitis media nedeni ile kulak cerrahisi uygulanan ve yaşları 10-61 arasında değişen 19' u kadın, 8'i erkek toplam 27 hastadan orta kulak ve mastoid mukozalarının değişik bölgelerinden alınan biyopsi materyalinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda ışık ve elektron mikroskobik incelenmesi ile yapılmıştır.

Ultrastrüktürel olarak vakaların çoğunda gözlenen koleste-atom ve metaplazi gibi ortak bulguların saptanması dışında, anormal silya oluşumları, hücre içi kanal oluşumu ve neoplastik alanların gözlenmesi gibi vakalara özel çeşitli histopatolojik yapılar da tespit edilmiştir.

Keywords: Chronic otitis media, histopathology, middle ear mucosa.