Review

Tumor Microenvironment in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas

10.5152/tao.2015.1065

  • Görkem Eskiizmir

Received Date: 19.03.2015 Accepted Date: 23.04.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(3):120-127

Recent studies about solid tumors demonstrated that tumor microenvironment has an important role in tumor progression, aggressivity, and metastasis process, in addition to genetic aberrations and molecular alterations of cancer cells. Therefore, the crosstalks between cancerous and noncancerous cells and metabolic changes in tumor microenvironment cause significant detrimental effects. The purpose of this review is to present the role and effect of noncancerous cells and their crosstalks with cancer cells, metabolic changes in tumor microenvironment, and to discuss the clinical significance of all these factors with respect to the current literature.

ÖZET

Solid tümörlerin progresyonu, agresivitesi ve metastaz yeteneği kazanması ile ilgili olarak son yıllarda yapılan çalışmalar, kanser hücrelerindeki genetik bozulmaların ve moleküler değişikliklerin yanı sıra tümör mikroçevresinin de önemli rol oynadığını ortaya koymuştur. Tümör mikroçevresindeki kanser hücrelerinin kanser dışı hücrelerle olan iletişimi ve mikroçevrede yarattıkları metabolik değişiklikler ciddi etkiler yaratmaktadır. Bu derlemenin amacı baş boyun yassı hücreli karsinomlarının tümör mikroçevresindeki kanser ve kanser dışı hücrelerin aralarındaki iletişim yollarının ve birbirlerine etkilerinin, bu ortamda ortaya çıkan metabolik değişikliklerin etkilerinin sunulması ve tüm bu faktörlerin klinik öneminin güncel literatür ışığında tartışılmasıdır.

TR PDF

Keywords: Carcinoma, squamous cell of head and neck, head and neck neoplasms, tumor microenvironment