Case Report

Traumatic vocal cord paralysis

10.5152/tao.2011.19

  • Tolgar Lütfi Kumral
  • Güven Yıldırım
  • Yavuz Uyar
  • Mustafa Kuzdere
  • Cemil Yurtseven
  • Serdar Gümrükçü
  • Yusuf Öztürkçü

Turk Arch Otorhinolaryngol 2011;49(4):74-77

As the neck is a region where many important structures exist, neck trauma creates serios problems. The most of important is airway obstruction and urgent airway is critical. Neck trauma is classified as blunt and penetrating trauma. After blunt trauma to the larynx, laryngeal cartilage fractures, intralaryngeal edeama, recurrent nerve injury and tracheosaphageal injury can be seen. Here, after blunt trauma, airway evaluation and treament of a patient who has vocal cord paralysis due to intralarengeal hemorrhage and edeama is presented.

ÖZET

Boyun çok sayıda önemli yapının yer aldığı bir bölge olduğundan, bu bölgenin travmaları ciddi sorunlar oluşturur. En önemlisi hava yolu tıkanıklığıdır ve hızlı müdahale kritik öneme sahiptir. Vokal kord travmaları künt ve penetran olarak ikiye ayırılır. Künt larengeal travma sonrasında larengeal kartilajda kırıklar, intralarengeal ödem, rekürrens patolojileri ve trakeal hasarlanmalar görülebilir. Burada künt larengeal travma sonrasında intralarengeal hemoraji ve ödeme bağlı vokal kord paralizili bir olguda havayolunun değerlendirilmesi ve tedavisi sunulmuştur.

Keywords: Vocal cord paralysis, blunt trauma, laryngeal airway.