Case Report

Transverse Cervicothoracic Stabbing: Multidisciplinary Management of a Surgical Emergency

10.5152/tao.2017.2273

  • Elena Molina Fernández
  • Ramón Moreno-Luna
  • Francisco López Navas
  • Marta López Porras
  • C Giménez Jr
  • Serafín Sánchez Gómez

Received Date: 03.01.2017 Accepted Date: 06.02.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):144-147

Tracheobronchial injuries are closely related to orotracheal intubations and chest traumas. Stabbing injuries are very rare and often life threatening because of the damage to vital structures such as the respiratory tract and large arterial or venous vessels. Early diagnosis and treatment of penetrating neck injuries increase survival rates. We report a case of the tracheobronchial section with a penetrating stabbing wound on the left laterocervical area associated with contralateral pneumothorax, requiring urgent surgical pulmonary repair, tracheal suture, and tracheotomy. Prompt action with a multidisciplinary approach resulted in a favorable outcome.

ÖZET

Trakeobronşiyal yaralanmalar orotrakeal entübasyonlar ve göğüs travmaları ile yakından ilişkilidir. Kesici- delici alet yaralanmaları çok nadirdir ve sıklıkla solunum yolu ve büyük arter ya da venöz damarlar gibi hayati yapılara zarar verdiğinden hayati tehlike oluşturur. Delici boyun yaralanmalarının erken tanısı ve tedavisi hayatta kalım oranlarını artırır. Bu çalışmada, kontralateral pnömotoraks ile ilişkili sol lateroservikal bölgede delici bir yaradan dolayı, acil cerrahi pulmoner onarım, trakeal sütür ve trakeotomi gerektiren bir trakeobronşiyal yaralanma olgusu sunulmaktadır. Hızlı bir multidisipliner yaklaşım ile olumlu sonuçlar alınmıştır.

TR PDF

Keywords: Tracheal disease, penetrating wounds, airway management, stab wounds