Research Article

Topical Application of Mitomycin-C by Laryngotracheal Stenosis

  • İsmet Aslan
  • Arif Ulubil
  • Çağatay Oysu
  • Engin Yazıcıoğlu
  • Nermin Başerer

Received Date: Accepted Date: 22.02.2001 Turk Arch Otorhinolaryngol 2001;39(2):109-112

Laryngotracheal stenosis constitutes one of the most challenging problems in ENT practice that a physician may face with. Despite many treatment modalities have been tried, there is no agreement. Topical application of mitomycin-C is a new treatment modality which presents a promising treatment alternative. In this report, we present our clinical experience on this new treatment modality which has not been published in Turkish literature before. We present the early postoperative follow up results of topical mitomycin-C application for 4 revision and 3 primary cases of laryngotracheal stenosis. We have the impression that mitomycin-C is an alternative treatment modality in laryngotracheal stenosis.

ÖZET

Larengotrakeal stenozlar kulak burun boğaz hekimlerinin meslek yaşantıları boyunca karşılaşabilecekleri çözümü en güç hastalık gruplarından birini oluşturmaktadır. Tedavisinde bir çok yöntem denenmiş olmasına karşılık halen soruna mutlak çözüm sağlayan bir tedavi yöntemi üzerinde hemfikir olunamamıştır. Mitomisin-C bu konuya çözüm alternatifleri sunan ve ümit vaadeden yeni bir uygulamadır. Bu yayında ülkemizde yayınlanmış sonuçları bulunmayan bu yöntem ile ilgili tecrübelerimizi aktardık. Daha önceden uzun yıllar boyu takip edilen fakat bir sonuç alınamayan 4 adet revizyon larengotrakeal stenoz olgusunda ve ilk girişimleri yapılan 3 adet larengotrakeal stenoz olgusunda uygulanan mitomisin-C'nin erken dönem takip sonuçlarını verdik. Erken dönem de olsa mitomisin-C'nin larengotrakeal stenozların tedavisinde ümit verici bir yöntem olduğu izlenimimiz mevcuttur.

Keywords: Laryngotracheal stenosis, mitomycin-C.