Original Investigation

TNF-α and IL-1 β Cytokine Gene Polymorphism in Patients with Nasal Polyposis

10.5152/tao.2017.2389

  • Onur İsmi
  • Cengiz Özcan
  • Gürbüz Polat
  • Seval Kul
  • Kemal Görür
  • Tuğçe Pütürgeli

Received Date: 15.02.2017 Accepted Date: 23.04.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(2):51-56

Objective:

Nasal Polyp (NP) is a benign mass of the paranasal sinuses that protrudes into the nasal cavity. The exact underlying pathogenesis is not known. In this study we aimed to determine the genetic susceptibility of NP formation in relation to TNF-α-308 and IL-1β-511 promoter region gene polymorphisms.

Methods:

A total of 71 patients with NP with asthma (n=21) or without asthma (n=50) were taken as the study group, and 91 healthy volunteers were taken as the control group. Blood was gathered into EDTA-containing tubes, and patient DNA was extracted. The polymorphisms of the IL-β and TNF-α cytokine genes were analyzed using real time polymerase chain reaction.

Results:

The GG genotype in the TNF-α-308 region and the CC genotype in the IL-1β-511 region were found to be risk factors for NP formation (OR: 9.2, p=0.007 and OR: 33.3, p=0.001, respectively). Regarding allelic frequencies, the G allele at the TNF-α-308 promoter region was a risk factor for NP formation (OR: 6.06, p<0.001).

Conclusion:

TNF-α GG genotype in the -308 promoter region and the IL-1β CC genotype in the -511 region are genetic risk factors for NP formation.

ÖZET

Amaç:

Nazal polipler (NP), paranazal sinüslerin nazal kaviteye uzanım gösteren benign oluşumlarıdır. NP oluşumuna neden olan etken tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada NP oluşumunun genetik yatkınlığını TNF-α-308 ve IL-1β-511 gen polimorfizm analizi ile incelemeyi hedefledik.

Yöntemler:

Astımla birlikte olan ya da olmayan 71 NP hastası (50 astım olmayan, 21 astımlı hasta) ve sağlıklı 91 gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. EDTA içeren biyokimya tüplerine kan alınmış ve DNA ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon tekniği kullanılarak TNF-α ve IL-1β sitokin gen polimorfizmleri analiz edilmiştir.

Bulgular:

TNF-α-308 bölgesinde GG genotipi ve IL-1β-511 bölgesindeki CC genotipi NP oluşumu için risk faktörü olarak bulunmuştur (sırasıyla Odds oranı:9.2, p=0.007 ve Odds oranı: 33.3, p=0.001). Alellik frekanslarda TNF-α-308 bölgesinde G aleli NP oluşumu için risk faktörüdür. (Odds oranı: 6.06, p<0.001).

Sonuç:

TNF-α-308 promoter bölgesindeki GG genotipi ve IL-1β-511 bölgesindeki CC genotipi NP oluşumu için genetik risk faktörleridir.

TR PDF

Keywords: Nasal polyp, cytokine, polymorphism, genetic, TNF-α, IL-1β