Original Investigation

Through-and-Through Mattress Suturing Versus Tie-Over Dressing in Full-Thickness Skin Graft Reconstruction

10.5152/tao.2017.2285

  • Siew Min Keh
  • Neil Giblett
  • Syed Farhan Ahsan

Received Date: 10.01.2017 Accepted Date: 26.06.2017 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(3):119-124

Objective:

To compare the outcomes of securing full-thickness skin grafting (FTSG) with through- and-through mattress suturing versus the classic tie-over and pressure dressing and identify the associated risk factors of graft failure.

Methods:

A single-institution, retrospective case series of patients who had undergone excision of head and neck skin lesions requiring FTSG over a 10-year period was reviewed.

Results:

In total, 128 FTSG reconstructions were performed. The follow-up period ranged from 1 to 192 weeks. The observed graft take rate was 86.4%. There was no significant difference in the outcome when the surgical fixation technique was compared. Age, sex, or defect area did not affect the graft take rate. Smoking and the use of anticoagulants were not found to be contributory factors to graft failure.

Conclusion:

Simple through-and-through mattress suturing provides adequate graft take, while minimizing tissue handling of the graft and reducing surgical time in comparison to the traditional tie-over and pressure technique.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmanın amacı tam kat deri greftinin (TKDG) stabilizasyonunda klasik bohça (tie-over) pansuman yerine boydan boya matris sütur uygulamasını karşılaştırmak ve greft başarısızlığıyla ilişkili risk faktörlerini belirlemektir.

Yöntemler:

Bu tek merkezli geriye dönük çalışmada, on yıllık bir periyotta TKDG gerektiren baş ve boyun deri lezyonları eksizyonu yapılan hastalardan oluşan seri incelendi.

Bulgular:

Toplam olarak 128 TKDG rekonstrüksiyonu yapıldı. İzlem süresi 1 ile 192 hafta arasında değişti. Greftin kabul oranı %86.4 olarak saptandı. Cerrahi fiksasyon tekniği karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Yaş, cinsiyet veya defekt alanının greftin kabul edilme oranında etkili faktörler olmadığı tespit edildi. Sigara ve antikoagülan kullanımı ile greft başarısızlığı arasında bir ilişki bulunmadı.

Sonuç:

Geleneksel baskılı bohça pansuman tekniği ile karşılaştırıldığında, greft dokusu ile ilgili çalışmayı ve cerrahi süresini azaltarak, basit boydan boya matris sütür uygulaması yeterli greft kabulünü sağlar.

TR PDF

Keywords: Reconstruction, skin graft, facial plastic surgery