Original Investigation

The Value of Sentinel Lymph Node Biopsy in Oral Cavity Cancers

10.5152/tao.2015.1178

  • İsa Kaya
  • Sercan Göde
  • Kerem Öztürk
  • Göksel Turhal
  • Araz Aliyev
  • Serdar Akyıldız
  • Ülkem Yararbaş Duygun
  • Ümit Uluöz
  • Atilla Yavuzer

Received Date: 01.06.2015 Accepted Date: 11.06.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(2):62-66

Objective:

The aim of this study was to establish the effectiveness of sentinel lymph node biopsy in the detection of metastasis in N0 necks of T1-T2 early-stage oral cavity cancers.

Materials and Methods:

Twenty neck dissections were performed in 18 patients diagnosed with T1 and T2 oral cavity cancer, with an indication for elective neck dissection between November 2007 and January 2011. The male to female ratio was 12:8, with a mean age of 54.5 years (range 28-76). Eight of the dissections were performed for lower lip cancer, 7 for tongue cancer, and 5 for floor of the mouth cancer. Sentinel lymph node biopsy was used to detect metastatic lymph nodes. Tc99m radionuclide injection was administered to the periphery of the tumor 24 h before the operation, and a lymphoscintigraphy image was obtained 30 min after the injection. Sentinel lymph nodes were localized and excised on the day of surgery using static lymphoscintigraphy images and a gamma probe. Sentinel lymph nodes were sent for a frozen section examination, and either a selective or a comprehensive neck dissection was performed for each neck according to the results.

Results:

After the final histopathological examination of the specimens, the negative predictive value, the positive predictive value, the accuracy of the sentinel lymph node biopsy, and frozen section accuracy were found to be 100%.

Conclusion:

Sentinel lymph node biopsy was found to be an efficient method in the pathological staging and management of the N0 neck in early T-stage oral cavity cancers.

ÖZET

Amaç:

Çalışmamızda T1-T2 erken evre oral kavite kanserinde N0 boyunlarda sentinel lenf nodu biyopsisinin metastazları saptamadaki etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Kasım 2007-Ocak 2011 tarihleri arasında T1-T2 oral kavite kanseri tanısıyla elektif boyun diseksiyonu endikasyonu konan 18 hastaya 20 boyun diseksiyonu uygulanmıştır. Çalışmaya katılan hastaların kadın erkek oranı 12:8 olup ortalama yaş 54.5 yıl (28-76) olarak bulunmuştur. Sekiz boyun diseksiyonu alt dudak kanseri için, 7’si dil kanseri için, 5’i ağız tabanı kanseri için uygulanmıştır. Metastatik lenf nodlarının tesbiti için sentinel lenf nodu biyopsisi yöntemi uygulanmıştır. Operasyondan 24 saat önce Tc99m içeren radyonüklid enjeksiyonu primer tümörün çevresine uygulanmış ve 30 dakika sonra lenfosintigrafi görüntüleri elde edilmiştir. Ameliyat günü statik lenfosintigrafi sonucu ve gamma probu kullanılarak sentinel lenf nodları lokalize edilerek eksize edilmiştir. Saptanan lenf nodları frozen kesit yöntemi ile incelenmiş, sonuca göre boyun diseksiyonu selektif ya da kapsamlı olacak şekilde genişletilerek tamamlanmıştır.

Bulgular:

Örneklerin kesin histopatolojik incelemesine göre bu yöntemin negatif prediktif değeri, pozitif prediktif değeri, sentinel lenf nodu biyopsisi ve frozen kesit doğruluk oranı %100 olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Sentinel lenf nodu biyopsisinin erken T evresine sahip oral kavite kanserlerinde, N0 boynun tedavisinde ve patolojik evrelemesinde kullanılabilecek etkin bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

TR PDF

Keywords: Oral cavity, carcinoma, sentinel lymph node biopsy, lymphatic metastasis, neck dissection, squamous cell carcinoma