Review

The Transmission Risk of Prion-like Proteins in Adenotonsillar Surgery: ‘Iatrogenic’ Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD)

  • Cem Altındağ

Received Date: Accepted Date: 03.04.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(2):95-99

Bovine spongioform encephalopathy (BSE) and variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD) are degenerative disorders, which have occurred in several countries since 1980s. Prionlike proteins are blamed as responsible infectious agents for BSE and also for vCJD, in humans. As iatrogenic transmission by surgical instruments was shown, adenotonsillar surgery has been a concern because of the presence of prion-like proteins in lymphoepithelial tissue such as tonsils. To date, no cases of iatrogenic vCJD has been demonstrated during adenotonsillar surgery. However, theoretically, it contains a possible risk to choose re-usable instruments rather than using disposable ones for adenotonsillectomy. Therefore, the sterilization facilities should be upgraded in the operation rooms of the hospitals. -In the recent years, use of disposable instruments in adenotonsillectomy has been controversial in the UK, due to increase in vCJD cases. Despite use of disposable sets had started in January 2001, these instruments were withdrawn by the UK Government-Health Authority, because of postoperative complications (including one death) as of December 2001, until more suitable single-use instruments are provided for the ENT surgeons.- We should be aware of the potential transmission of prion-like proteins from the presymptomatic patients, particularly in adenotonsillar surgery, although no case of BSE or vCJD in Turkey have been shown (like the other lowest-risk countries in Europe). Overall, defining the right indications for adenotonsillectomy and modifying the sterilization methods; would be the best prevention in order to eliminate the possible risk of transmission of the disease, via iatrogenic route. This review reflects the issue in the light of NHS-ENT clinic experience of the author in London UK, 2001-2002.

ÖZET

Bovine spongioform ensefalopati (BSE) ve varyant Creutzfeldt-Jacob hastalığı (vCJD) 1980'lerden beri birçok ülkede görülen dejeneratif hastalıklardandır. BSE ve insanlarda görülen vCJD'nin etken ajanı olarak prion-benzeri proteinler suçlanmaktadır. Bu etkenlerin cerrahi aletler ile iatrojenik geçişi tespit edildiğinden ve tonsil gibi lenfoepitelyal dokularda prionların varlığı ile adenotonsiller cerrahi, iatrojenik vCJD açısından bir sorun oluşturmaktadır. Şu ana kadar adenotonsiller cerrahinin tek başına neden olduğu bir vCJD olgusu görülmemiştir. Ancak teorik olarak tek kullanımlık (disposable) setler ile kıyaslandığında; aynı cerrahi setlerin kullanımı, prion geçişi açısından bir risk oluşturur. Bu nedenle ameliyathane aletleri sterilizasyon koşullarında uygun, güncel değişiklikler yapılmalıdır. -Son yıllarda Birleşik Krallık'daki (UK) vCJD olguları sayısının artışı nedeni ile, tek kullanımlık cerrahi aletlerin adenotonsillektomi için tercih edilmesi bu ülkede tartışma konusu olmuştur. Ocak 2001'den başlayarak; İngiltere'de tek kullanımlık setler rutin olarak tercih edilmişse de komplikasyonlar (bir ölüm olgusu dahil) nedeni ile, Aralık 2001'den itibaren tek kullanımlık setlerin kullanımı, uygun setlerin temini sağlanıncaya kadar askıya alınmıştır.- Ülkemizde BSE ve vCJD olgusu şu ana kadar tespit edilmemiş olsa da (en düşük riskli bölgedeki diğer ülkeler gibi) adenotonsillektomi cerrahisi sırasında presemptomatik hastalardan prion geçiş riski olabileceği gözardı edilmemelidir.

Adenotonsillektomi için doğru endikasyonları tercih etmek ve cerrahi alet sterilizasyon yöntem değişikliklerine gereken önemi vermek, herşeyden önce bu hastalığın iatrojenik yoldan olası geçiş riskini ortadan kaldırmada en iyi önlem olacaktır. Bu derleme konuyu, yazarın NHS-ENT klinikleri deneyimi ışığında yansıtmaktadır (Londra, UK/ 2001-2002).

Keywords: Prion, adenotonsillar surgery, surgical instruments, variant Creutzfeldt-Jakob disease.