Review

The Role of Vitamin D in the Pathogenesis of Allergic Rhinitis and Atopy

10.5152/tao.2013.16

  • Atanas Vlaykov
  • Dilyana Vicheva
  • Valentin Stoyanov

Received Date: 07.07.2013 Accepted Date: 12.08.2013 Turk Arch Otorhinolaryngol 2013;51(3):63-66

The aim of this work is to analyze and compare the discussions about the relationship between vitamin D and allergic rhinitis and the symptoms of atopy. Most investigators analyze its role as a mediator in the provision of an adequate immune response. Its effect, not only on allergic, but also on some neoplastic, autoimmune and cardiovascular disorders is widely discussed. However, many questions regarding its activity remain unclear and extensive research in this area will be crucial for our understanding of both the physiological role and its potential therapeutic effect for a number of immune and inflammatory diseases. Undoubtedly proven is the influence of vitamin D on different cells of the immune system. Finally, the authors draw conclusions on current knowledge about the possibilities of influencing the vitamin D in the pathogenesis of allergic reactions.

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, vitamin D ile alerjik rinit ve atopi belirtileri arasındaki ilişki hakkındaki tartışmaları analiz etmek ve karşılaştırmaktır. Çoğu araştırıcı yeterli immün yanıt sağlamada bir mediatör olarak vitamin D’nin rolünü analiz etmektedir. Onun yalnızca alerjik değil, aynı zamanda bazı neoplastik, otoimmün ve kardiyovasküler hastalıklar üzerine etkisi yaygın olarak tartışılmaktadır. Ancak, aktivitesi ile ilgili birçok soru açıklık kazanmamıştır ve bu alanda kapsamlı bir araştırma hem birçok immün ve inflamatuar hastalıktaki potansiyel terapötik etkisini hem de fizyolojik rolünü anlamamız için çok önemli olacaktır. Kuşkusuz kanıtlanmış olan immün sistemin farklı hücreleri üzerine vitamin D’nin etkisidir. Son olarak, yazarlar alerjik reaksiyonların patogenezinde vitamin D’nin etkisi ihtimali ile ilgili güncel bilgiler hakkında sonuçlar çıkarmaktadırlar.

Keywords: Vitamin D, allergic rhinitis, atopy, immune system