Case Report

The Role of Somatostatin Treatment in the Management of Chylous Fistula after Neck Dissection

10.5152/tao.2014.242

  • Nilda Süslü
  • Bülent Sözeri
  • Ali Şefik Hoşal
  • Metin Demircin

Received Date: 25.12.2013 Accepted Date: 07.02.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(1):39-42

Chylous fistula is a serious complication of neck dissection. The use of somatostatin after neck surgery, has been described in literature. Because of the absence of definitive guidelines, reporting of our experience in three cases may guide the surgeons to overcome this life threatening complication. We descibe three cases who underwent neck dissection. While two of them had high output (>1000 mL/day), one had a low output (250 mL/ day) chyle leakage, after neck dissection. After it was noticed in earlier days, conservative management was started immediately. While Somatostatin was started after the re-exploration in two, it was started due to the failure of conservative treatment for low output leakage in one. All of the chyleous fistulas were healed within less than two weeks. We think that somatostatin may be considered as an effective treatment in low output chyle fistulas which the leakage continues after conservative treatment; however in high output chyle fistulas, somatostatin should be used in patients due to lack of control of leakage after ligation of thoracic ductus in revision Somatostatin treatment was discussed in the light of the current literature.

ÖZET

Şilöz fistül, boyun diseksiyonuna bağlı gelişen ciddi bir komplikasyondur. Boyun cerrahisi sonrası somatostatin ve anloglarının kullanımı literatürde bildirilmiştir. Kesin kılavuz bilgilerin mevcut olmaması nedeniyle, üç vaka ile olan deneyimimizi sunmak, bu ciddi komplikasyonla baş etme konusunda cerrahlara yardımcı olabilir düşüncesindeyiz. Bu yazıda boyun diseksiyonu sonrasında şilöz fistül gelişen üç vaka sunulmuştur. Boyun diseksiyonu sonrası iki hastada, yüksek debili (>1000 mL/ gün), bir hastada düşük debili (250 mL/gün) şilöz kaçak mevcuttu. Postoperatif erken dönemde, şilöz kaçak fark edilen üç hastada konservatif tedavi başlangıç olarak verilmiştir. Yüksek debili şilöz kaçağı (>1000 mL/ gün) olan iki hastaya re-eksplorasyon sonrasında, düşük debili kaçağı olan bir hastaya ise konservatif tedavi başarısızlığı nedeniyle somatostatin tedavisi başlanmıştır. Tüm şilöz kaçaklar iki hafta içinde iyileşmiştir. Düşük debili şilöz fistüllerde konservatif tedaviyi takiben ilk seçenek olarak, yüksek debili fistüllerde ise revizyon cerrahisi ve torasik duktusun bağlanmasını takiben fistülün tam kontrola alınamadığı olgularda uygun bir seçenek olduğunu düşündüğümüz somatostatin tedavisi güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

TR PDF

Keywords: Şilöz fistül, boyun diseksiyonu, somatostatin