Research Article

The Role of Free Oxygen Radicals in Adenoid Hypertrophy

  • İrfan Kaygusuz
  • Turgut Karlıdağ
  • Erol Keleş
  • Şinasi Yalçın
  • Hasan Çetiner
  • Nevin İlhan

Received Date: Accepted Date: 28.08.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(3):146-150

Objectives:

To investigate the role of free oxygen radicals in the etiopathogenesis of adenoid hypertrophy.

Materials and Methods:

Ninety-one patients planned to have adenoidectomy were included in the study. The levels of plasma malondialdehyde and superoxide dismutase were measured in the venous blood, which was taken from the patients before and two weeks after adenoidectomy. Furthermore, the levels of malondialdehyde and superoxide dismutase in adenoid specimens were also measured.

Results:

The mean plasma levels of malondialdehyde were measured as 36.25+/-11.50 nmol/grHb before adenoidectomy and 32.38+/-8.17 nmol/grHb two weeks after adenoidectomy (p<0.05). The mean levels of superoxide dismutase were measured as 1097.47+/-353.04 U/grHb before adenoidectomy and 1300.49+/-397.95 U/grHb two weeks after adenoidectomy (p<0.05). The levels of malondialdehyde and superoxide dismutase in adenoid tissue were 6.86+/2.99 U/mg protein and 1.52+/-0.94 U/mg sequentially. The levels of malondialdehyde and superoxide dismutase were not correlated with the plasma levels of malondialdehyde and superoxide dismutase before and after adenoidectomy (p>0.05).

Conclusion:

Regarding the findings we think that free oxygen radicals may be a factor in the etiopathogenesis of adenoid hypertrophy and this subject is in need of further studies.

ÖZET

Amaç:

Adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde serbest oksijen radikallerinin rolünün araştırılması.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya adenoidektomi yapılması planlanan 91 hasta alındı. Hastalardan adenoidektomi yapılmadan önce ve adenoidektomiden iki hafta sonra iki ml venöz kan alınarak plazma malondialdehit ve süperoksitdismütaz seviyelerine bakıldı. Ayrıca adenoid spesmeninden de doku malondialdehit ve süperoksitdismütaz seviyeleri ölçüldü.

Bulgular:

Plazma malondialdehit seviyesi adenoidektomi öncesi ortalama 36.25±11.50 nmol/grHb iken adenoidektomiden iki hafta sonra ortalama 32.38±8.17 nmol/grHb olarak bulundu (p<0.05). Plazma süperoksitdismütaz seviyesi ise ameliyattan önce ortalama 1097.47±353.04 U/grHb, ameliyattan sonra ise 1300.49±397.95 U/grHb olarak bulundu (p<0.05). Ade-noid dokusundaki malondialdehit ve süperoksitdismütaz değerleri sırasıyla 6.86±2.99 U/mg protein ve 1.52±0.94 U/mg protein olarak bulundu. Adenoid dokusundaki malondialdehit ve süperoksitdismütaz değerleri ile ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası plazma malondialdehit ve süperoksitdismütaz değerleri arasında korelasyon olmadığı görüldü (p>0.05).

Sonuç:

Bu bulgularla serbest oksijen radikallerinin adenoid hipertrofisinin etyopatogenezinde rol oynayabilecek faktörlerden biri olduğunu ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Keywords: Adenoid hypertrophy, free oxygen radicals, malondialdehyde, superoxide dismutase.