Research Article

The rate of bacteremia during adenotonsillectomy

10.2399/tao.06.015

  • Kemal Görür
  • Ahmet Kabal
  • Nuran Delialioğlu
  • Cengiz Özcan
  • Derya Ümit Talas

Received Date: 21.06.2006 Accepted Date: 07.09.2007 Turk Arch Otorhinolaryngol 2007;45(4):213-216

Objectives:

To investigate the incidence of bacteremia during adenotonsillectomy and evaluate the possible relation between adenotonsillar and blood cultures.

Methods:

Sixty-seven consecutive patients were undergone tonsillectomy with or without adenoidectomy for recurrent acute tonsillitis (adenotonsillectomy in 54 and only tonsillectomy in 13). Blood cultures as well as tonsillar surface and deep tissue cultures were obtained from all patients before and five minutes after operation.

Results:

The positive blood cultures were seen in five patients who had undergone only adenotonsillectomy. Besides pathogen bacteria including S. pneumoniae and H. influenzae; alpha-hemolytic streptococcus as an oropharyngeal flora bacterium has been found to cause bacteremia.

Conclusion:

Antibiotic prophylaxis should be used in patients with risk factors due to the transient bacteremia.

ÖZET

Amaç:

Adenotonsillektomi yapılanlarda bakteriyemi insidansını ve adenotonsillar kültür ile kan kültürü arasındaki olası bir ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem:

Tekrarlayan akut tonsillitli 67 hastaya tonsillektomi ve/veya adenoidektomi yapıldı (54 hastaya adenotonsillektomi ve 13'üne yalnızca tonsillektomi). Tonsillektomiden önce ve beş dakika sonra bütün hastalardan kan, tonsil yüzeyi ve ton-sil doku kültürleri alındı.

Bulgular:

Adenotonsillektomi yapılan hastaların beşinde kan kültüründe üreme oldu. Patojen bakterilerin yanı sıra S. pne-umoniae, H. influenzae ve alfa hemolitik streptokok gibi oro-faringeal flora bakterilerinin de bakteriyemiye neden olduğu görüldü.

Sonuç:

Adenotonsillektomi sırasında geçici bakteriyemi oluşa-bildiğinden, riskli hastalarda antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.

Keywords: Tonsillectomy, adenoidectomy, microbiological examination, bacteremia