Review

The Management, Current Treatment Modalities and Reconstruction Techniques for Lip Cancer

10.5152/tao.2014.488

  • Gökçe Tanyeri
  • Görkem Eskiizmir

Received Date: 01.02.2014 Accepted Date: 14.02.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(1):22-32

The lips are important anatomic structures which have vital and social functions such as eating, drinking, phonation, speaking, kissing and expressing emotions. Squamous cell carcinoma is the most common histopathological type of lip cancer. Sun exposure, smoking, and chronic irritation have an important role in the etiopathogenesis. Lip cancers constitute a serious health problem and their treatment requires a multidisciplinary approach. The operability status of patients, comorbid disease and patient expectations, tumor stage, location, size, depth and characteristics should be carefully evaluated while planning the treatment of these cancers. The purpose of this article is to present contemporary treatment modalities in cancers of the lip, tumor staging and treatment planning, analysis of lip defects related to surgery, major principles and techniques of lip reconstruction.

ÖZET

Dudaklar, yeme-içme, ses çıkarma, konuşma, öpme ve duyguları ifade etme gibi yaşamsal ve sosyal görevleri olan önemli yapılardır. Dudaklarda en sık görülen malign tümör yassı hücreli karsinomdur. Bu tümörün etiyopatogenezinde, güneş ışığı maruziyeti, sigara içme ve kronik irritasyon önemli rol oynamaktadır. Dudak kanserleri ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır ve tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Bu kanserlerin tedavisi planlanırken hastaların operabilite durumu, komorbid hastalıkları ve beklentileri, tümörün evresi, lokalizasyonu, boyutu, derinliği ve karakteristiği dikkatle değerlendirilmelidir. Bu derlemenin amacı, dudak kanserlerinde uygulanan güncel tedavi modalitelerini, tümör evrelemesi ve tedavi planlamasını, cerrahiye bağlı oluşan defektlerin analizini, dudak rekonstruksiyonunun temel prensip ve tekniklerini sunmaktır.

TR PDF

Keywords: Lip cancer, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, lip defects, reconstruction