Original Investigation

The Ignored Parameter in the Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: The Oxygen Desaturation Index

10.5152/tao.2018.3025

  • Dastan Temirbekov
  • Selçuk Güneş
  • Zahide Mine Yazıcı
  • İbrahim Sayın

Received Date: 06.11.2017 Accepted Date: 18.01.2018 Turk Arch Otorhinolaryngol 2018;56(1):1-6

Objective:

The apnea-hypopnea index (AHI) does not provide information about the apnea depth and length. We aimed to evaluate the correlation of the oxygen desaturation index (ODI) with AHI and the subjective symptoms because it is known that hypoxia plays an important role in morbidity and complications of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).

Methods:

We reviewed the data of patients who applied to our clinic between 2010 and 2014 and underwent polysomnography (PSG) with a diagnosis of suspected sleep apnea. The demographic and anthropometric data of the patients were recorded. Epworth sleepiness scale (ESS) and values of AHI and ODI were analyzed in PSG.

Results:

A total of 321 patients were divided into four groups, according to AHI as follows: 82 (25.5%) common snoring, 77 (24%) mild obstructive sleep apnea (OSA), 71 (22.1%) moderate OSA, and 91 (28.3%) severe OSA. A strong correlation was detected between AHI and ODI (p<0.005 and r=0.904) in all patient groups. There was a positive correlation between AHI and ESS (p<0.05 and r=0.435), but the correlation of ESS with ODI was stronger than that with AHI (p<0.05 and r=0.504).

Conclusion:

The subjective symptoms of sleep apnea syndrome seem to be closely related to oxygen desaturations. Hypoxia during apnea periods of OSA is important; therefore, we suggest that ODI is as valuable as AHI in diagnosing and grading the OSAS.

ÖZET

Amaç:

Apne hipopne indeksi (AHİ) apne derinliği ve uzunluğu hakkında bilgi sağlamamaktadır. Tıkayıcı uyku apne sendromunun (TUAS) morbidite ve komplikasyonlarında hipoksi önemli rol oynadığından, oksijen desatürasyon indeksi (ODİ), AHİ ve subjektif semptomların korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Kliniğimize 2010-2014 yılları arasında başvuran ve tıkayıcı uyku apnesi şüphesi ile polisomnografi (PSG) yapılan hastaların verileri geriye dönük olarak tarandı. Hastaların demografik ve antropometrik verileri kaydedildi. PSG’de Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), AHİ ve ODİ değerleri analiz edildi.

Bulgular:

AHİ'ye göre 321 hastadan, 82’si (%25.5) basit horlama, 77’si (%24) hafif tıkayıcı uyku apnesi (TUA), 71’i (22.1) orta TUA ve 91’i (%28.3) ciddi TUA olmak üzere dört gruba ayrıldı. Tüm hastalarda AHİ ve ODİ arasında güçlü bir korelasyon tespit edildi (p<0.005 ve r=0.904). AHI ile EUÖ arasında pozitif korelasyon vardı (p<0.05 ve r=0.435), ancak ODI ile EUÖ arasındaki korelasyon AHİ'ye göre daha güçlü idi (p<0.05 ve r=0.504).

Sonuç:

Tıkayıcı uyku apne sendromunun subjektif semptomları, oksijen desatürasyonları ile yakından ilişkili görünmektedir. TUA’da apne esnasındaki hipoksi önemlidir ve ODI, TUAS’ın tanısında ve sınıflandırılmasında AHİ kadar değerli bir parametredir.

TR PDF

Keywords: Obstructive sleep apnea, apnea-hypopnea index, oxygen desaturation index, polysomnography, Epworth sleepiness scale