Research Article

The Evaluation of the Tumor Extension of the Laryngeal Carcinoma with Rigid Endoscopes

  • Ömer Aydın
  • Emre Üstündağ
  • Atilla Şengör

Received Date: Accepted Date: 05.09.2002 Turk Arch Otorhinolaryngol 2002;40(3):185-188

Objectives:

Direct laryngoscopy using the operating microscope (microlaryngoscopy) that is a traditional method provides a clear observation of the laryngeal pathologies and allows fine surgery to the larynx. Microlaryngoscopy (MLS) permits only the observation of the larynx along a vertical axis. To evaluate the superiority of the rigid endoscopes with different angles of vision for the further information about tumor extension of the laryngeal carcinomas.

Materials and Methods:

Twenty-two patients in different stages of laryngeal carcinoma were examined by microlaryngoscopy and rigid endoscopy under general anesthesia. Endoscopes which have different angles (0°, 30° and 70°) and length (18 cm and 30 cm) and 4 mm diameter were used. Both microlaryngoscopic and rigid endoscopic images were recorded using color video camera, video recorder and monitor.

Results:

Rigid endoscopy to get further information for tumor extension of laryngeal carcinoma was superior to microlaryngoscopy in respect of the petiole of the epiglottis, anterior commissure, posterior commissure, lower surface of the vocal fold, subglottic region and tracheal lesions.

Conclusion:

We concluded that the usage of rigid endoscopes in order to perform a more accurate diagnostic evaluation about the tumor extension of the laryngeal carcinoma was a beneficial method.

ÖZET

Amaç:

Operasyon mikroskobu kullanılarak yapılan direkt laren-goskopi (mikrolarengoskopi), larengeal patolojilerin net olarak değerlendirilmesini ve larenkse yönelik mikrocerrahi işlemlerin yapılmasını sağlayan geleneksel bir metoddur. Mikrolarengoskopi (MLS) ile sadece larenksin vertikal ekseni boyunca gözlem yapılması mümkündür. Larengeal karsinomlarda tümör yayılımı hakkında daha fazla bilgi elde etmek açısından, değişik görüş açılarındaki rijit endoskopların, üstünlüğünün değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Genel anestezi altında, farklı evrelerde larenks karsinomlu 22 hastaya süspansiyon mikrolarengoskopi yapıldı. Farklı açılarda (0°, 30° ve 70°), farklı uzunluklarda (18 cm ve 30 cm) ve çapı 4 mm olan endoskoplar kullanıldı. Hem mikrolarengoskopik hem de rijit endoskopik görüntü kayıtları için renkli video kamera, monitör ve video kaydedici kullanıldı.

Bulgular:

Larengeal karsinomlarda tümör yayılımı hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak amacıyla kullanılan rijit endoskopik değerlendirme, epiglot petiolu, ön komissür, arka komissür, vokal kordların alt yüzeyi, subglottik bölge ve trakeal lezyonlarda mikrolarengoskopiye göre ek bilgiler sağladı.

Sonuç:

Larengeal karsinomlarda tümör yayılımı hakkında daha doğru değerlendirme ve doğru preoperatif plan yapmak için ri-jit endoskop kullanımın yararlı bir metot olduğu düşünüldü.

Keywords: Larynx, endoscopy, laryngeal carcinoma.