Research Article

The Effects of Topical Mometasone Furoate Nasal Spray Therapy on Allergic Rhinitis Symptoms, IL-4, and IL-8 Levels

  • Sema Başak
  • Hülya Eyigör
  • Mete Eyigör
  • Didem Kozacı

Received Date: Accepted Date: 17.01.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2003;41(2):75-80

Objectives:

We investigated the effects of mometasone furoate nasal spray (MFNS) on cytokine levels of patients with allergic rhinitis and compared interleukin (IL)-4 and IL-8 levels before (BT) and after therapy (AT).

Materials and Methods:

Twenty-two patients with symptoms of allergic rhinitis were included in the study. Total rhinitis scores and physical examination findings were recorded, IL-4 and IL-8 levels were measured in serum and nasal lavage. After patients received 100 mcg MFNS daily (Nasonex®) for a month, symptoms scores and physical examination findings were recorded on weeks one and four, and IL-4 and IL-8 levels measured at the end of the fourth week.

Results:

The mean nasal lavage levels of IL-8 and IL-4 were 460.35±41.82 pg/ml and 10.16±0.75 pg/ml BT, and 396.84±43.23 pg/ml and 9.84±0.27 pg/ml AT, respectively (p>0.05). Symptom scores BT, after one week of therapy and at the end of fourth week were 17.18 (±3.97), 10.36 (±2.85) and 9.45 (±3.22), respectively (χ2=32.95, p<0.001). Serosal secretions significantly decreased during fourth week compared to BT (p=0.035). The oedema of nasal turbinates decreased significantly at the end of fourth week (p<0.001).

Conclusion:

MFNS therapy significantly reduced the symptoms of rhinitis starting from the first week of treatment and were effective at the end of 4th week. There was a significant decrease in nasal oedema following the treatment. However, clinical improvement was independent from the changes in IL- 4 and IL-8 levels suggesting that other mechanisms might be involved in anti-inflammatory activity of mometasone furoate.

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada mometazon furoat nazal sprey (MFNS) tedavisinin alerjik rinitli hastaların semptomları ile muayene bulguları üzerine etkinliği ve tedavi öncesi (TÖ) / tedavi sonrası (TS) serumda ve nazal lavaj sıvılarında interlökin (IL)-4 ve IL-8 düzeylerine etkisi araştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

İlk muayene sırasında alerjik rinit yakınmalarının en az ikisine sahip olan 22 hastanın semptomları skorlan-dı, muayene bulguları kaydedildi; serumda ve nazal lavaj sıvısında IL-4 ve IL-8 değerleri saptandı. Hastalara günde bir kez 100 mcg MFNS (Nasonex®) başlandı. TS birinci ve dördüncü haftada semptomlar ve muayene bulguları yeniden değerlendirildi. TS dördüncü hafta nazal lavaj/serum IL-4 ve IL-8 değerleri ölçüldü.

Bulgular:

TÖ/TS nazal lavaj IL-8 ortalaması (sırasıyla 460.35±41.82 pg/ml, 396.84±43.23 pg/ml) ve IL-4 ortalaması (sırasıyla 10.16±0.75 pg/ml, 9.84±0.27 pg/ml) istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0.05). Semptom skorları ortalaması TÖ 17.18 (±3.97), tedavinin birinci haftasında 10.36 (±2.85) ve tedavinin dördüncü haftasında 9.45 (±3.22) idi. Skor ortalamalarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (%2= 32.95, p<0.001). Seröz akıntı TS dördüncü haftada anlamlı olarak azaldı (p=0.035). Konka ödeminde TÖ ile TS dördüncü hafta arasında ve TS birinci hafta ile TS dördüncü hafta arasında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana geldi (sırasıyla p<0.001, p=0.002).

Sonuç:

Hastalarımızda MFNS tedavisi ilk haftadan itibaren anlamlı klinik bir düzelme meydana getirmiş ve bu iyileşme dördüncü haftada da artarak devam etmiştir. Muayene ile dört haftalık TS konka ödeminde belirgin bir azalma saptanmıştır. Ancak IL-4 ve IL-8 düzeylerindeki değişme bu klinik düzelmeyi açıklayacak biçimde olmamıştır. Hastalarımızda dört haftalık MFNS ile elde edilen klinik düzelmenin, bu araştırmanın kapsamı dışındaki mekanizmalara bağlı olarak ortaya çıktığını düşünmekteyiz.

Keywords: Allergic rhinitis, interleukin-4, interleukin-8, mometasone furoate.