Research Article

The effects of chronic otitis media on tympanic membrane, hearing function and middle ear mucosa

  • Mustafa Paksoy
  • Arif Şanlı
  • Resul Öztürk
  • Mürvet A. Çilcan
  • Cenk Evren

Received Date: Accepted Date: 22.11.2003 Turk Arch Otorhinolaryngol 2004;42(1):17-22

The sixty patients who diagnosed as chronic otitis media at Dr. Lütfi K›rdar Kartal Training and Research Hospital ENT department between January 2000 and June 2001 were investigated on tympanic membrane perforation, hearing lose and the status of middle ear mucosa. The tympanic membrane perforations were analyzed for the types of perforations and of the size. We researched the distributions of type of hearing loses as conductive, mixed and neurosensorial types. We presented the situations of the middle ear mucosa according to the presence of suppuration, cholesteatoma, the signs of tympanosclerosis and the polypoid mucosa.

ÖZET

Kronik otitis media (KOM) kulak zarı perforasyonu, orta kulak yapılarında hasar ve işitme kaybına yol açan inflamatuar bir süreçtir. Oluşan bu tür hasarların boyut ve dağılımını incelemek amacıyla Ocak 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvuran KOM tanısı almış 60 hasta, kulak zarı hasarı, işitme kayıpları ve orta kulak mukozasının durumu açısından değerlendirildi. Kulak zarındaki perforasyonlar boyut ve tip olarak incelendi. Olgulardaki işitme kayıplarının dağılımları iletim tipi, mikst tip ve nörosensoryal tip olarak saptandı. Orta kulak mukozasındaki değişiklikler akıntısız (inaktif), akıntılı (aktif) kulak olması, polipoid-granüle mukoza varlığı, yassı epitel ve ko-lesteatom içerip içermemesi ve timpanoskleroz bulgularının olması açısından değerlendirilerek elde edilen bulgular sunuldu.

Keywords: Chronic otitis media, tympanic membrane, hearing function.