Original Investigation

The 100 Most Cited Turkish Papers in the Otorhinolaryngology Journals of Web of Science

10.5152/tao.2015.1352

  • Taner Kemal Erdağ
  • Gökhan Kurtoğlu

Received Date: 09.11.2015 Accepted Date: 16.11.2015 Turk Arch Otorhinolaryngol 2015;53(3):112-119

Objective:

The aim of the study was to analyze the 100 most cited publications with Turkish origin in the Web of Science Otorhinolaryngology (ORL) journals.

Methods:

The Web of Science database was searched in terms of citations for publications originating from Turkey in ORL journals since 1983. After the identification of the 100 most cited articles, analysis was performed for the first author, institution, city, publication type, subject related to subspecialty, and journals having the most cited articles. Moreover, the number of ORL publications and citations of countries was determined in descending order using the same database.

Results:

A total of 3948 ORL articles with Turkish origin was identified. The number of citations was 181 for the first and 28 for the last in the 100 most cited articles. As there was more than one article with 28 citations, 101 articles were analyzed. The number of the articles was 76, 22, and 3 for the university, education/research, and state hospitals, respectively. Hacettepe University, Ankara Numune Hospital, and Gazi University were the three leading institutions having the most cited articles, and Ankara was the first city. While 98 of 101 articles were original research, the number of case reports and review articles were 2 and 1, respectively. Thirty-five articles were related to otology, 23 to pediatric ORL, 20 to rhinology and head and neck surgery, and 3 to facial plastic surgery. Laryngoscope, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, and International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology were the leading 3 journals with the most cited articles coming from Turkey. The evaluation of countries revealed that Turkey was among the first 10 countries in terms of number of ORL articles but fell behind for the number of citations.

Conclusion:

This bibliometric study is the first one regarding the contribution of Turkish authors and institutions to ORL literature. Similar studies might be periodically repeated to determine national development in the field of ORL and place of Turkey in the world.

ÖZET

Amaç:

Web of Science Kulak Burun Boğaz (KBB) dergilerinde, Türkiye kaynaklı en çok atıf alan 100 makalenin analizinin yapılması amaçlandı.

Yöntemler:

Web of Science veritabanı KBB dergilerinde 1983’den beri Türkiye’den yapılan yayınların atıfları açısından araştırıldı. En fazla atıf alan 100 makalenin saptanmasından sonra, ilk yazar, kurum, şehir, yayının türü, konu ile ilgili alt dal ve en fazla atıf alan makalelerin yer aldığı dergilerin analizi yapıldı. Bunun yanında aynı veritabanı kullanılarak, ülkelerin KBB yayın ve atıf sayıları belirlendi.

Bulgular:

Türkiye kaynaklı toplam 3948 makale saptandı. En çok atıf alan 100 makale içinde ilk makalenin atıf sayısı 181 iken, sonuncusunun 28 idi. Yirmi sekiz atıflı birden fazla makale olması nedeniyle 101 makalenin analizi yapıldı. Makale sayıları üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri için sırasıyla 76, 22 ve 3 idi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Numune Hastanesi ve Gazi Üniversitesi en fazla atıflı makalelere sahip ilk üç kurum iken, Ankara ilk şehir idi. Yüz bir makalenin 98’i orijinal araştırma iken, olgu sunumu ve derleme sayısı sırası ile iki ve birdi. Makalelerin 35’i Otoloji, 23’ü Pediatrik KBB, 20’si Rinoloji ve Baş Boyun Cerrahisi ve son olarak üçü de Fasial Plastik Cerrahi ile ilgiliydi. Laryngoscope, Otolaryngology-Head and Neck Surgery ve International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology en çok atıflı Türkiye’den gelen makalelere sahip ilk üç dergi idi. Ülkelerin değerlendirilmesi, KBB makale sayısı açısından Türkiye’nin ilk 10 ülke içinde yer aldığını ancak atıf sayısı açısından daha gerilerde olduğunu ortaya koydu.

Sonuç:

Türk yazar ve kurumların KBB literatürüne katkısını göz önüne alan bu bibliyometrik çalışma bir ilktir. Kulak burun boğaz alanındaki ulusal gelişimin ve Türkiye’nin dünyadaki yerinin belirlenmesi için benzeri çalışmalar periyodik olarak yapılabilir.

TR PDF

Keywords: Otorhinolaryngology, bibliometrics, citation analysis, publication