Case Report

Spontaneous retro- and parapharyngeal hematoma caused by anticoagulation therapy: a case report

10.2399/tao.08.014

  • Sündüs Aslan
  • Şakir Özgür Keşkek
  • Altan Kesici

Received Date: 30.03.2008 Accepted Date: 05.11.2008 Turk Arch Otorhinolaryngol 2009;47(1):53-57

Retropharyngeal, parapharyngeal hematomas are rare but potentially life-threatening conditions that require a prompt diagnosis. Most of the pharyngeal space hematomas described in the literature are associated with complicating factors such as tumour, aneurysm, infection, major cervical spine injury or anticoagulant therapy. We present a case of retropharyngeal, parapharyngeal hematoma, secondary to warfarin use, prescribed for deep vein thrombosis. Patients with pharyngeal space hematoma present a significant management dilemma. It must be considered as an emergency situation, and the main priority should be to secure patient’s airway. A choice between observation, intubation, or a surgical airway intervention should be made by considering the probability of airway obstruction. The treatment of pharyngeal hematoma is conservative in the majority of cases, with close observation. Once symptoms of airway compromise manifest, the airway must be expeditiously secured before complete obstruction occurs.

ÖZET

Retrofaringeal ve parafaringeal hematom nadir görülmekle beraber hızlı tanı konması gereken hayatı tehdit eden bir durumdur. Literatürde tanımlanan çoğu faringeal alan hemato-mu tümör, anevrizma, enfeksiyon, majör servikal yaralanma veya antikoagülan tedaviye bağlı görülmektedir. Biz derin ven trombozu tanısıyla warfarin kullanımına sekonder gelişen retrofaringeal, parafaringeal hematom olgusunu sunuyoruz. Faringeal hematomu olan hastaların yönetimi özel bir zorluk taşır. Bu acil bir durum olarak düşünülmeli ve hastanın hava yolunun sağlanması esas öncelik olmalıdır. Hava yolunun tıkanma olasılığı göz önüne alınarak gözlem, entübasyon veya cerrahi hava yolu müdahalesi arasındaki seçim yapılmalıdır. Faringeal hematom tedavisi vakaların çoğunda yakın gözlem altında konservatif yaklaşımdır. Hava yolu tıkanıklığı semptomları ortaya çıktığı zaman tam obstrüksiyon gelişmeden önce hızlı bir şekilde hava yoluna müdahale edilmelidir.

Keywords: Anticoagulant therapy, retropharyngeal hematoma, parapharyngeal hematoma.