Case Report

Sphenoid Sinus Injury Leading Pneumocephalus as a Complication of Conventional Septoplasty

10.5152/tao.2014.143

  • Rıza Önder Günaydın
  • Serdar Özer
  • Nilda Süslü
  • Ömer Taşkın Yücel

Received Date: 03.10.2013 Accepted Date: 11.02.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(2):70-73

Septoplasty is the most commonly performed operation in otolaryngology. Other than the more common complications such as hemorrhage, septal hematoma and abscess, perforation and postoperative deformities, the surgeon must also be aware of the rare but life-threatening ones such as skull base and intracranial injury, cerebrospinal fluid rhinorrhea, meningitis, pneumocephalus, subarachnoid hemorrhage, intracranial abscess and cavernous sinus thrombosis. Herein, we present the case of a sphenoid sinus posterior wall injury leading to pneumocephalus as a complication of conventional septoplasty treated with obliteration and a fascia lata graft endoscopically.

ÖZET

Septoplasti kulak burun boğaz pratiğinde sıklıkla uygulanan bir ameliyattır. Cerrah daha sıklıkla görülen kanama, septal hematom ve apse, perforasyon ve postoperatif deformiteler gibi komplikasyonların dışında daha seyrek görülen ve hayatı tehdit eden kafa tabanı ve intrakraniyel hasar, serebrospinal sıvı rinoresi, menenjit, pünömosefalus, subaraknoid kanama, intrakraniyel apse ve kavernöz sinüs trombozu durumlarına da hazırlıkı olmalıdır. Konvansiyonel septoplasti sonrasında pünömosefalus yapan sfenoid sinüs posterior duvar hasarı oluşan bir hastamız ve obliterasyon ve fasya lata greft fasya lata ile endoskopik yolla onarımı sunulacaktır.

TR PDF

Keywords: Cerebrospinal fluid, sphenoid sinus, nasal septum, pneumocephalus