Case Report

Solitary Fibrous Tumor of the Supraclavicular Region

10.5152/tao.2014.303

  • Çağatay Han Ülkü
  • Yasin Kürşad Varsak
  • Osman Yılmaz

Received Date: 29.12.2013 Accepted Date: 15.04.2014 Turk Arch Otorhinolaryngol 2014;52(4):151-154

Solitary fibrous tumors of the head and neck are extremely rare, slow-growing, and generally asymptomatic benign neoplasms. To the best of our knowledge, only 153 cases of solitary fibrous tumors in the head and neck have been previously reported in the English literature until 2010. However, none has been in the supraclavicular region. Herein, we report a case of solitary fibrous tumor arising from the supraclavicular region. Characteristics, differential diagnosis, and treatment of the disease were also summarized.

ÖZET

Soliter fibröz tümör, baş - boyun bölgesinde çok nadir gelişen, yavaş büyüyen ve genellikle asemptomatik olan benign bir lezyondur. Bilgimiz dahilinde, 2010 yılına kadar İngilizce literatürde 153 baş - boyun soliter fibröz tümör olgusu yayınlanmıştır. Bununla birlikte hiçbiri supraklavikülar bölgede rapor edilmemiştir. Bu çalışmada, supraklavikülar bölgeden kaynaklanan bir soliter fibröz tümör olgusu sunulmuş, hastalığın karakteristikleri, ayırıcı tanısı ve tedavi yöntemleri özetlenmiştir.

TR PDF

Keywords: Solitary fibrous tumor, mesenchymal tumor, head and neck, treatment