Case Report

Isolated hyoid bone fracture with pharyngeal laceration caused by road traffic accident: a case report and review of the literature

10.2399/tao.09.005

  • Süleyman Yılmaz
  • Şahnur Yıldızbaş
  • Ender Güçlü
  • Hüseyin Yaman

Received Date: 20.04.2009 Accepted Date: 06.06.2009 Turk Arch Otorhinolaryngol 2010;48(2):79-83

The isolated hyoid bone fracture because of blunt neck trauma other than strangulation is very rare. Diagnosis is difficult. We reported a case of 37-year-old woman who presented with an isolated hyoid bone fracture and laceration of the pharynx. Diagnosis was made by indirect flexible fiberoptic nasal pharyngoscopic examination and computed tomography scan of the neck. The patient was treated conservatively with success. A high degree of clinical suspicion is very important for an early diagnosis and successful management of this rare injury. The causes and management of different hyoid bone fractures due to road traffic accidents that occurred since 1954 are reviewed and discussed.

ÖZET

Strangülasyon dışında künt boyun travmasına bağlı izole hyoid kemik fraktürü görülmesi çok nadirdir. Teşhisi zordur. Biz bu yazıda farengeal yırtıkla birlikte izole hyoid kemik fraktürü olan 37 yaşındaki bayan hastayı bildirdik. Teşhisi indirekt fleksibl na-zal faringoskopik muayene ve boyun BT tetkiki ile koyduk. Hastayı konservatif yaklaşımla başarılı bir şekilde tedavi ettik. Bu nadir görülen yaralanmayı erkenden ve başarılı bir şekilde tedavi etmek için öncelikle klinik olarak şüphelenmek çok önemlidir. Bu makalede 1954 yılından beri trafik kazasına bağlı ortaya çıkmış farklı hyoid kemik fraktürlerinin sebeplerini ve yaklaşımlarını gözden geçirip tartıştık.

Keywords: Hyoid fracture, pharyngeal laceration, road traffic accident