Case Report

Septal Schwannoma of the Nose: A Rare Case

10.5152/tao.2017.1929

  • Manish Gupta
  • Naiya Rao
  • Chandpreet Kour
  • Ivreet Kaur

Received Date: 13.10.2016 Accepted Date: 03.12.2016 Turk Arch Otorhinolaryngol 2017;55(1):41-43

A schwannoma is a benign tumor arising from Schwann cells present in the nerve sheath of myelinated nerves. It is rarely seen in the nose and paranasal sinuses, and it very rarely originates from the nasal septum. A 40-year- old female presented to our outpatient department with a gradual onset, progressive, left nasal obstruction since the last 4 years. On performing a local examination, a soft tissue mass occupying the left nasal cavity was seen. Surgery via the external approach was performed; the mass was found to arise from the nasal septum and was totally excised. Histopathologic examination revealed a schwannoma. Nasal septal schwannoma along with review of the literature is a rare entity. It should be considered in the differential diagnosis of benign tumors of the nasal cavity.

ÖZET

Schwannom, miyelinli sinirlerin kılıfında bulunan Schwann hücrelerinden gelişen iyi huylu bir tümördür. Burun ve paranazal sinüslerde nadiren görülürken, nazal septumdan gelişmesi çok daha seyrektir. Kırk yaşında bir kadın hasta, dört yılda yavaş ilerleyen sol burun tıkanıklığı yakınmasıyla polikliniğimize başvurdu. Lokal muayenede, sol burun boşluğunu dolduran bir yumuşak doku kitlesi görüldü. Eksternal yaklaşım ile cerrahi gerçekleştirildi ve nazal septumdan gelişen kitle total olarak eksize edildi. Histopatolojik inceleme ile schwannom tanısına ulaşıldı. Nazal septal schwannom literatür incelemesi ışığında nadir bir tümördür. Nazal kavite iyi huylu tümörlerinin ayırıcı tanısında akla gelmelidir.

TR PDF

Keywords: Schwannoma, nasal septum, lateral rhinotomy